VWS: langer de tijd nemen voor afspraken WMCZ 2018 kan

Facebooktwitterlinkedinmail

7 juli 2020 –Sinds 1 juli is de Wmcz 2018 van kracht. Zorgorganisaties hebben nu een half jaar de tijd om afspraken over medezeggenschap vast te leggen. Gezien de coronacrisis vroegen LOC en brancheorganisateis eerder om verlenging van deze termijn. Dit verzoek heeft de minister niet gehonoreerd. Wel heeft VWS aangegeven coulant om te gaan met de implementatie van de wet.

LOC heeft op 21 april samen met VGN, ActiZ, De Nederlandse ggz, Zorgthuisnl en Jeugdzorg Nederland, uitstel gevraagd m.b.t. de implementatie van de nieuwe Wmcz 2018, voor de zorgorganisaties die door de coronacrisis nog niet in alle opzichten aan de wet voldoen.

Langer de tijd nemen
De minister heeft geen expliciet uitstel verleend voor de implementatie van de medezeggenschapsregelingen, maar de minister en de IGJ geven wel aan dat er coulant wordt omgegaan met de implementatie van de wet (zie de brief van de minister).

Uit de toelichting van VWS blijkt dat de IGJ niet direct vanaf 1 juli actief zal handhaven op de nieuwe wettelijke bepalingen. De IGJ handhaaft met name daar waar geen cliëntenraad aanwezig is of waar geen gelegenheid tot inspraak wordt geboden. Op de inhoud en de actualiteit van regelingen is het toezicht van de IGJ niet gericht. Deze zijn een verantwoordelijkheid van de individuele instelling en haar cliëntenraad samen, zegt VWS. De wet geeft een termijn van 6 maanden na het in werking treden van deze wet, maar zo geeft VWS aan, instellingen kunnen met hun cliëntenraad afspreken daar langer de tijd voor te nemen.

Aan de slag met de Wmcz 2018

De komst van de Wmcz 2018 is een goede gelegenheid om de huidige vorm en structuur van medezeggenschap tegen het licht te houden. Wat is jullie visie op medezeggenschap? Sluit de huidige vorm en structuur aan op wat jullie graag willen? Wanneer je wijzigingen wil aanbrengen in de vorm of structuur is dit een goed moment, omdat afspraken opnieuw moeten worden vastgelegd. In dit stappenplan lees je hoe je te werk kunt gaan om tot nieuwe afspraken over medezeggenschap te komen.

Bron: clientenraad.nl

Dit bericht is 3059 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail