Vrouwen met autisme hebben in hun ontwikkeling veel last van gendernormen

Facebooktwitterlinkedinmail

4 november 2021 –  Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de genderrolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan.

Uit de interviews kwamen drie thema’s naar voren: 1. Het ondermijnen van sociale verwachtingen: de constructie van een neurodivergent vrouwelijk zelf. De vrouwen moesten omgaan met de genderverwachtingen, moesten veel camoufleren en hadden daarvoor bijzondere sociale vaardigheden nodig. 2. ASS in de verschillende levensfasen. In de verschillende levensfasen manifesteerde de ASS zich op een andere manier. 3. Controle nemen over het ASS-narratief: herdefiniëren van de diagnose en (dis)functioneren.

De geïnterviewden ervoeren de ASS-diagnose zowel negatief als positief. Vrouwen met ASS ervaren dezelfde maatschappelijke verwachtingen als neurotypische vrouwen, maar reageren er anders op. Vrouwen met ASS hebben vooral steun nodig bij belangrijke veranderingen in hun leven, zoals een liefdesrelatie aangaan, moederschap en aan een nieuwe baan beginnen.

Lees hier de samenvatting.

Seers et al. (2021). ‘You don’t look autistic’: A qualitative exploration of women’s experiences of being the ‘autistic other’. Autism. 2021 Aug;25(6):1553-1564. Epub 2021 Mar 15.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33722069/ [niet gratis)

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 2435 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail