Betere zorg voor meer dan 1 miljoen mensen met een psychische aandoening

Facebooktwitterlinkedinmail

16 januari 2019 – Vanaf 15 januari bundelen patiënten en professionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg.

Patiënten, hun naasten, behandelaars en zorginstellingen vormen vanaf 15 januari Akwa GGZ, Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Dat gebeurt concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook zorgt Akwa GGZ voor een zorgvuldige informatie-uitwisseling over de uitkomsten hiervan, zodat partijen in de ggz echt van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van zorg samen kunnen verbeteren.

Samen beslissen over de behandeling

Onder de naam GGZ Standaarden beheert en borgt Akwa GGZ de gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitsstandaarden en ondersteunt de organisatie ook de doorontwikkeling hiervan. Onder de naam GGZ Dataportaal gaat Akwa GGZ in de loop van 2019 data verwerken die de kwaliteit in de ggz in kaart brengen. Beide producten bieden wezenlijke informatie en tools voor verbetering van de behandeling. Directeur Dominique Vijverberg: “Patiënten en behandelaars moeten zelf kunnen vaststellen wat het effect is van behandelingen. Zo kunnen ze samen beslissingen nemen over het vervolg. Omdat we het samen steeds beter willen doen, brengen we continu de kwaliteit in kaart. Zo weten patiënten en behandelaars steeds beter wat in welke situatie werkt. En kan elke patiënt rekenen op de juiste zorg, van de juiste behandelaar, op het juiste moment en op de juiste plek.

Handvat voor het gesprek in de behandelkamer

In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen een psychische aandoening. Zij verdienen de best mogelijke zorg, die bovendien goed aansluit op hun persoonlijke omstandigheden. Onder de vlag van Akwa GGZ stellen patiënten, hun omgeving en zorgprofessionals samen vast wat er goed werkt en wat juist niet. Die kennis en ervaring leggen zij vast in kwaliteitsstandaarden, een belangrijk hulpmiddel voor het gesprek in de behandelkamer waarin patiënt en behandelaar samen beslissen over hoe de behandeling eruit komt te zien. Met kwaliteitsstandaarden weten patiënten en hun naasten ook beter wat zij van een behandeling kunnen verwachten. Er zijn zorgstandaarden over onder meer depressieve stoornissen, angststoornissen, alcoholverslaving en autisme. Binnenkort verschijnt de zorgstandaard ADHD.

Blijven leren, blijven verbeteren

Aan de kwaliteitsstandaarden koppelt Akwa GGZ meetinstrumenten die het effect van de behandeling in kaart brengen. Ook dat is belangrijke input voor het gesprek in de behandelkamer. Dominique Vijverberg: “De best mogelijke zorg betekent ook dat we nooit uitgeleerd zijn. Daarom gebruiken we de kennis en ervaring uit alle behandelkamers. Dat noemen we een ‘lerende ggz’ omdat het zorgprofessionals helpt om zichzelf steeds te blijven verbeteren.”

Bron: persbericht

Dit bericht is 6104 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail