Voer het gesprek over zelfmoordgedachten en bescherm het leven

Facebooktwitterlinkedinmail

12 april 2021 – Coöperatie Laatste Wil (CLW) dagvaardt de Nederlandse Staat wegens schending van het recht op zelfbeschikking uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is een landelijke publiekscampagne die paginagroot oproept hulp bij zelfdoding in meer situaties mogelijk te maken in ons land. 113 Zelfmoordpreventie is voor een goed bestaan en een goed einde daaraan, maar is tegen het vrij ter beschikking stellen van een middel als dat de veiligheid van suïcidale mensen in gevaar brengt. Zelfbeschikking over leven en sterven verdient een debat dat veilig en zorgvuldig moet worden gevoerd.

Zelfmoord is complex en vaak speelt een diversiteit aan problemen een rol. De meeste mensen die zelfmoord overwegen, willen niet dood, maar willen een oplossing voor tijdelijke problemen die zij als onoverkomelijk ervaren. Zij zien op dat moment geen andere oplossing dan de dood. Dit gevoel en deze gedachten kunnen erg fluctueren. Zelfmoord vindt meestal plaats in eenzaamheid door mensen die radeloos zijn. Vijf mensen overlijden per dag door zelfmoord in Nederland, gemiddeld één jongere per week. De grootste groep is van middelbare leeftijd (40-65 jaar). Het is de vraag in hoeverre er in deze altijd sprake is van zelfbeschikking.

113 Zelfmoordpreventie respecteert de wens die mensen hebben om te sterven en staat achter de euthanasiewet. Tegelijkertijd is de missie van 113 het voorkomen van het eenzaam en radeloos sterven door suïcide. Vanuit die missie is 113 Zelfmoordpreventie tegen het bekend of gemakkelijk beschikbaar maken van dodelijke middelen zonder toetsing door een arts en andere veiligheidsmaatregelen. Dit vergemakkelijkt vrije toegang tot dodelijke middelen voor eenzame en radeloze mensen en doet daarmee het aantal suïcides in ons land stijgen, zo weten we uit onderzoek.

113 Zelfmoordpreventie vindt dat het gesprek over zelfbeschikking en regie over het eigen overlijden breed in de maatschappij gevoerd moet worden, waarbij duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende omstandigheden en kenmerken van mensen die zelfdoding overwegen. Leeftijd, psychisch lijden en stabiliteit, behandelmogelijkheden en andere kenmerken zijn nuances die in het debat moeten worden meegenomen. Uitgangspunt voor 113 Zelfmoordpreventie is in ieder geval dat het inwilligen van de wens van de ene groep om een vrij beschikbaar middel, niet de onveiligheid van een andere, veel grotere en overwegend jongere groep radeloze mensen tot gevolg mag hebben.

Bron: 113.nl 

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Dit bericht is 2552 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail