slaap, SKILZ, angst en slapeloosheid, slaapproblemen, slapeloosheid, dag van de slaap

9 juni 2023 – Slaapproblemen, zoals slapeloosheid, nachtmerries, te vroeg wakker worden of een verminderde kwaliteit van slaap, kunnen het risico op zelfmoordgedachten doen toenemen. Het aanpakken van slaapproblemen kan dan weer beschermend werken. Hoe kunnen slaapproblemen het risico op zelfmoordgedachten vergroten? Momenteel is er nog geen kant-en-klaar antwoord op deze vraag. Er zijn wel verschillende…

Toolkit Suïcidepreventie , 113, campagne suïcidepreventie , Wereld Suïcide Preventiedag, suïcidale gedachten, 113 , suicides, zelfdodingen, zelfmoordpreventie

12 april 2021 – Coöperatie Laatste Wil (CLW) dagvaardt de Nederlandse Staat wegens schending van het recht op zelfbeschikking uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is een landelijke publiekscampagne die paginagroot oproept hulp bij zelfdoding in meer situaties mogelijk te maken in ons land. 113 Zelfmoordpreventie is voor een goed bestaan…