‘Virtual reality geeft inkijk in PTSS patiënten en hun angsten’

Facebooktwitterlinkedinmail

fb-vr

23 augustus 2016 – Virtual reality wordt steeds vaker toegepast voor de behandeling van psychische klachten. Marieke van Meggelen (Psycholoog NIP) hoorde enkele jaren geleden over ontwikkelingen op dit vlak aan de TU Delft en vond het project direct interessant. 

Van Meggelen promoveert momenteel bij de afdeling Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich op de effectiviteit van computergestuurde PTSS-behandeling in de praktijk. Op de NIP Nascholingsdag spreekt ze over haar onderzoek, samen met promovenda Myrthe Tielman (TU Delft). Het NIP sprak haar in aanloop naar 21 september.

‘Het is een manier van behandelen die nieuw is en aanspreekt, en het kan op allerlei manieren worden gebruikt; thuis, in een behandelsetting of in een 3D-omgeving’.
 Er is inmiddels ook vrij veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van virtual reality-behandelingen en verschillende meta-analyses laten telkens een afname in angstgerelateerde klachten zien, weet Van Meggelen. ‘Als we specifiek kijken naar virtual reality behandelingen voor PTSS, dan is daar nog wel veel werk te doen. Vaak is het lastig om deze studies goed uit te voeren en veel onderzoeken gericht op PTSS hebben bijvoorbeeld kleine sample sizes en geen controlegroep. Daarom zijn wij extra blij om samen met onze klinische partners een randomized controlled trial (RCT) uit te kunnen voeren.’

Computersysteem
Aan de TU Delft is een computersysteem ontwikkeld, speciaal om mensen met PTSS een nieuwe manier van behandelen aan te kunnen bieden. Van Meggelen was direct enthousiast. ‘Een virtuele 3D-omgeving vormt samen met andere functies, zoals onder meer een dagboek en het kunnen toevoegen van foto’s, een zelfstandig te gebruiken computersysteem. Patiënten kunnen er in hun eigen vertrouwde omgeving mee werken. Ik vond het een mooie kans en een grote uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Op dit moment zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd of deze behandeling effectief blijkt voor het verminderen van klachten van PTSS, en dus ook op grotere schaal toegepast kan gaan worden in de klinische praktijk.’

Bij de ontwikkeling van het speciale computersysteem werd   gesproken met experts uit het traumaveld. Daarmee kwam de focus vooral te liggen op twee doelgroepen: veteranen en slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd. ‘Wat deze doelgroepen bijvoorbeeld met elkaar gemeen hebben is dat er vaak sprake is van meerdere traumatische ervaringen. Het computersysteem biedt mensen de mogelijkheid om verschillende herinneringen op een tijdlijn te plaatsen en er zo structuur in aan te brengen. De problematiek van beide groepen is heftig en er was vraag naar ontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld op gebied van bereikbaarheid van zorg.’

Unieke inkijk
De Rotterdamse promovenda denkt dat virtual reality-toepassingen een hele mooie aanvulling en innovatie zijn ten opzichte van exposuretechnieken die al breed gebruikt worden. ‘Als ik kijk naar de behandeling van PTSS, en zeker als het gaat om 3D-omgevingen die speciaal per individu gecreëerd worden, dan geeft virtual reality een unieke inkijk in wat onze patiënten meemaken en met welke angsten zij geconfronteerd worden. De mogelijkheid ontstaat om terug te kijken in een herinnering, erop te reflecteren en er vanuit meerdere perspectieven naar te kijken. Ik heb meegemaakt dat patiënten aangaven ‘ik wist al dat ik niet schuldig was aan het misbruik, maar nu zie ik het’. Als onderzoeker en behandelaar vind ik dat geweldig.’ 

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 5961 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail