Vijf jaar Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: een evaluatie

Facebooktwitterlinkedinmail

27april 2021 – Vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geëvalueerd of de doelen van de wet gerealiseerd worden. Deze evaluatie was al in de wet opgenomen. De onderzoekers hebben zich gericht op de reikwijdte van de wet, kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van de klacht- en geschilprocedures en het toezicht. De conclusie is dat de doelen van de wet door het veld worden erkend en herkend. Het lijkt  dat de wet daadwerkelijk bijdraagt aan het bevorderen van de doelen, maar LOC ziet ook onderdelen die aandacht vragen. Lees hier de volledige evaluatie.

Focus op normen en richtlijnen
De evaluatie laat zien dat betrokken beroepsorganisaties vooral vertelden over hoe zij bijdragen aan de professionele normen en richtlijnen. Maar in de Wkkgz zijn deze normen en richtlijnen een uitgangspunt en geen doel. Vanuit de wet gaat het juist om het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsstandaarden. Dit onderscheid lijken een aantal beroepsorganisaties niet te herkennen of vinden ze niet relevant. Alleen voldoen aan kwaliteitseisen leidt niet tot goede zorg die ook zo wordt ervaren door mensen die zorg nodig hebben.

Dat vraagt radicaal uitgaan van wat cliënten – de mensen waar de organisatie zorg aan levert – nodig hebben. Vanuit de visie Waardevolle zorg ziet LOC niet alleen naar wetten en regels gekeken moet worden om te bepalen wat je als organisatie of cliëntenraad om goede zorg te realiseren. Ook – en vooral – moet er aandacht zijn voor wat een mens belangrijk en van waarde vindt om een zinvol leven te kunnen leiden. Daarom moeten je doorlopend het gesprek over kwaliteit voeren in de hele organisatie.

Veelheid aan betrokken instanties
Met de komst van de Wkkgz werd ingezet op een zo laagdrempelig mogelijk klachttraject: een actieve rol van de klachtenfunctionaris en een toegankelijke vorm van beroep. In de vorm van de geschilleninstantie, die een bindende uitspraak kan doen, en waar ook een financiële vergoeding kan worden geëist. De evaluatie trekt onder andere de conclusie dat de wet heeft geleid tot veel verschillende geschilleninstanties. De vraag komt dan op of deze diversiteit wel bijdraagt aan de doelen van de wet.

De diversiteit maakt het voor klagers namelijk niet erg makkelijk om te vinden waar men met een geschil terecht kan. Sommige cliënten hebben dan bijvoorbeeld wel toegang tot de geschilleninstantie van de Wkkgz, maar andere cliënten niet. Dit is een signaal dat we vaker horen. Het lijkt zo nu en dan een doolhof in de zorg. Mensen vragen zich af bij wie ze moeten zijn met een zorgvraag, probleem of klacht. LOC blijft zich dus inzetten om te zorgen dat we alle voorzieningen zo organiseren dat ze bij mensen passen.

Meer weten?
Lees hier de volledige evaluatie;

Bron: clientenraad.nl

Dit bericht is 1539 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail