IGZ gaat toezicht houden op nieuwe klachtwet: de Wkkgz

Facebooktwitterlinkedinmail

 hoera-een-klacht-afbeelding1

30 december 2015 – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 januari 2016 toezicht houden op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel de cliënten als de inspectie krijgen meer mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg.

Lees meer op www.rijksoverheid.nl over deze wijzigingen in het algemeen. De belangrijkste wijzigingen voor het toezicht op een rij:

Ook alternatieve zorg en cosmetische sector onder Wkkgz

De Wkkgz heeft een grotere reikwijdte dan de wetten die zij vervangt. Het toezichtveld van de inspectie wordt uitgebreid met de alternatieve zorgaanbieders, de cosmetische sector en zorgverleners die als solist werkzaam zijn. Dat wil niet zeggen dat de inspectie voor deze alternatieve zorgaanbieders en de cosmetische een kwaliteitskeurmerk afgeeft. Dat doet de inspectie ook al niet bij de reguliere zorg.

De inspectie controleert niet de werkzaamheid van een alternatieve therapie en doet daar ook geen uitspraken over. Met de invoering van de Wkkgz kan de inspectie wel beter ingrijpen bij misstanden in de alternatieve zorg en cosmetische sector. De inspectie gaat in eerste instantie toezicht uitvoeren op basis van ontvangen meldingen over misstanden. Daardoor krijgt de inspectie meer inzicht in de grootste risico’s. Als een cliënt klachten heeft over bijvoorbeeld de werkzaamheid, dan kan hij zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Als er sprake is van een misdrijf, dan blijft het openbaar ministerie aan zet.

Uitbreiding meldplicht voor zorgverleners

De invoering van de Wkkgz betekent een uitbreiding van de al bestaande meldplicht voor zorgaanbieders. Nieuw is bijvoorbeeld dat zorgaanbieders het verplicht bij de inspectie moeten melden als zij een zorgverlener ontslaan wegens ernstig tekortschieten in de zorgverlening. Ook wordt met de nieuwe wet de ‘meldplicht na seksueel grensoverschrijdend gedrag’ verbreed tot ‘meldplicht van geweld in de zorgrelatie’.

Vanaf 1 januari kunt u op igz.nl de benodigde meldingsformulieren vinden.

Arbeidsverleden nieuwe zorgmedewerker controleren

Vergewisplicht
Is de zorgaanbieder van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan is deze verplicht om te controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit wordt de vergewisplicht genoemd. De vergewisplicht moet voorkomen dat zorgverleners die een gevaar zouden vormen voor cliënten, aan de slag gaan in de zorgsector. Om te kunnen voldoen aan deze vergewisplicht, ligt het voor de hand dat de zorginstelling navraag doet bij eerdere werkgevers.

Een zorginstelling die langdurige zorg (WLZ-zorg) verleent en een instelling die intramurale geestelijke gezondheidszorg (waar cliënten blijven overnachten) levert, zijn verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te hebben van alle nieuwe medewerkers die beroepsmatig in contact komen met cliënten. Maar andere zorgaanbieders kunnen natuurlijk ook een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) vragen aan de sollicitant. Bij sollicitaties van BIG-geregistreerden is het van belang dat de zorgaanbieder het BIG-register en de online lijst voor BIG-geregistreerden raadpleegt.

Vergewissen bij de inspectie
Daarnaast kan de zorgaanbieder navraag doen bij de IGZ. Het verzoek aan de inspectie kan uitsluitend worden ingediend door een zorgaanbieder die instelling is in de zin van de Wkkgz en door gebruikmaking van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is vanaf 1 januari op deze website te vinden. De inspectie controleert of de aanvrager gerechtigd is om de gevraagde informatie te ontvangen. Op rijksoverheid.nl leest u meer over de vergewisplicht.

Positie van cliënt in de klachten en geschillenbehandeling steviger

De positie van de cliënt wordt op verschillende terreinen versterkt, onder andere door de laagdrempelige klachten- en geschillenregeling. Meer over het indienen van klachten.

Wat moet een zorgaanbieder regelen?

Doel van de nieuwe wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Hiervoor moeten zorgaanbieders een aantal dingen regelen, te lezen op rijksoverheid.nl.

Bron: zorgkrant.nl 

Dit bericht is 2886 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail