Haast met de nieuwe Wmcz, schrijf een brief aan de minister!

Facebooktwitterlinkedinmail

clientenraad

15 juni 2016 – De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wmcz. Al jaren is iedereen van mening dat de Wmcz veranderd moet worden. Daar zijn al in 2012 plannen voor gemaakt. Maar nog steeds is de wet niet aangepast.

LOC stuurde hierover al een brief naar cliëntenraden. In dit bericht willen we alle cliëntenraden nog een keer informeren. En oproepen om een brief te schrijven aan het ministerie dat de nieuwe wettekst moet schrijven.

Verkiezingen

De minister had beloofd dat het voorstel voor de nieuwe wet nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd zou worden. Maar dat is nog niet gebeurd.

Als het voorstel voor de nieuwe wet niet gauw naar de Tweede Kamer komt, wordt de wet niet meer besproken voor de verkiezingen. En dat betekent dat we nog minstens een jaar langer moeten wachten op de nieuwe wet.

Schrijf een brief!

LOC, Raad op Maat en NCZ vragen cliëntenraden daarom een brief te schrijven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat is het ministerie dat de nieuwe wettekst moet schrijven.

In de brief kan de cliëntenraad schrijven dat de nieuwe wet er snel moet komen. Dus dat de medewerkers van het ministerie haast moeten maken.

En in de brief kan de raad ook schrijven welke punten de raad belangrijk vindt voor de nieuwe wet. Punten die de raad duidelijkere rechten geeft. Zodat de raad zijn werk goed kan doen.

LOCRaad op MaatLSR en NCZ hebben een aantal punten op een rij gezet, waardoor de wet beter wordt en cliëntenraden hun werk beter kunnen doen.

  • Instemmingsrecht op zaken die de cliënten direct aangaan.
  • Behoud van het bindend voordrachtsrecht voor een lid van de Raad van Toezicht.
  • Het recht op een scholingsbudget.
  • Het recht om een deskundige van buiten de organisatie in te huren.
  • Het recht op een onafhankelijke, professionele coach / ondersteuner.
  • Behoud van verzwaard adviesrecht bij de regels rond de cliëntenraad.
  • De Wmcz moet ook gelden bij WMO zorg. Bij alle vormen van zorg moeten dezelfde regels voor medezeggenschap gelden.

Iedere raad kan zelf een brief schrijven. Je kunt daarvoor ook de voorbeeldbrief gebruiken. LOC en NCZ maakten een brief, die hier te downloaden is. En Raad op Maat schreef de vereenvoudigde versie van die brief. Die is hier te vinden.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 2521 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail