Versterken van integrale psychische hulp voor jongeren 

Facebooktwitterlinkedinmail

jongeren

20 december 2016 – Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Daarom gaan in 7 regio’s een academische werkplaats transformatie jeugd en een werkplaats sociaal domein sámen hun kennis en netwerken inzetten om de signalering, hulp en ondersteuning voor deze jongeren lokaal te verbeteren.

Bijzondere aandacht

Jongeren met psychische problemen verdienen bijzondere aandacht. Een gedeelte van deze jongeren heeft moeite met dagelijkse activiteiten als school, werk, en sociale contacten. Bovendien vinden ze het vaak moeilijk om hulp te zoeken. Zonder aandacht voor hun problemen bestaat de kans dat deze kinderen een toekomst tegemoet gaan van schooluitval, belangrijke startkwalificaties missen en geen goede kans op werk hebben.

Tijdig ondersteunen

De academische werkplaatsen transformatie jeugd en de werkplaatsen sociaal domein onderzoeken samen hoe beter contact gelegd kan worden met deze jongeren, hoe de hulpbehoefte (vroeg) herkend kan worden en hoe zij tijdig bereikt en ondersteund kunnen worden. Mét inbreng van deze jongeren zelf: de jongeren worden betrokken bij het vinden van oplossingen. Resultaten zullen gemeenten ondersteunen in hun lokale beleid.

Speerpunten in de regio’s

De aanpak in veel regio’s is gericht  op de ondersteuning van jongeren via school/opleiding. Hierbij staat het bevorderen van een goede schoolloopbaan en hun welbevinden centraal. Ook de overgang van jeugd- naar volwassenzorg en het voorkomen van jeugdcriminaliteit zijn speerpunten.

Hieronder vindt u meer informatie over de 7 projecten die per 1 december 2016 van start zijn gegaan:

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 3161 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail