Verbetering van ggz en jeugdzorg kan niet langer wachten

Facebooktwitterlinkedinmail

4 september 2023 –  Op 5 en 6 september kiest de politiek welke onderwerpen tot de verkiezingen op de agenda blijven staan en welke controversieel worden verklaard en daardoor doorschuiven naar het volgende kabinet. MIND roept de Eerste en Tweede Kamer op om jongeren en volwassenen met psychische aandoeningen niet nog langer te laten wachten als gevolg van verkiezingen en kabinetsformatie. 

Er is dringend voortgang nodig in de ggz. We vragen om de commissiedebatten over de ggz, jeugdzorg en Wet langdurige zorg vóór de verkiezingen te houden. Ook de geplande debatten over digitale ontwikkelingen in de zorg, het Integraal Zorgakkoord en vrije artsenkeuze moeten doorgaan om grip op de ontwikkelingen te houden.

Kies voor lange-termijnoplossingen
MIND waarschuwt daarnaast politieke partijen en Kamerleden voor besparings- en bezuinigingsvoorstellen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de geestelijke gezondheidszorg. In onze reactie op de Ombuigingslijst 2023 van het Ministerie van Financiën wijzen we erop dat veel van deze (oude) maatregelen in het verleden een nadelig effect hadden: zo leidde de verhoging van de zorgkosten door eigen betalingen tot verergering van problematiek en zorgmijding. MIND roept daarom op: ‘Laten we deze keer voor lange-termijnoplossingen gaan, zodat we kosten écht kunnen beheersen’.

Ombuigingslijst
Het ministerie van Financiën publiceert elk jaar rondom Prinsjesdag een nieuwe ombuigingslijst: een overzicht van mogelijkheden om uitgaven te verlagen (bezuinigingen/besparingen) om daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Het ministerie van Financiën heeft alleen bekeken of de maatregelen technisch mogelijk zijn, zonder daarbij een inhoudelijk of politiek oordeel te geven over de wenselijkheid van de maatregelen. Ministeries gebruiken deze lijst bij het maken van begrotingskeuzes: die worden bij de Miljoenennota met Prinsjesdag duidelijk.

Verkiezingen
Of bezuinigingsmaatregelen wel of niet door partijen worden overgenomen is een politieke afweging. Vanwege de verkiezingen (22 november) is deze lijst dit jaar eerder beschikbaar gesteld. Politieke partijen kijken onder meer naar de Ombuigingslijst bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

Zorgen MIND
MIND ziet zorgelijke bezuinigingsvoorstellen op de Ombuigingslijst staan, die direct nadelige effecten hebben voor ggz-patiënten en hun naasten. Denk aan ‘Afschaffing van de verplichte vergoeding ongecontracteerde zorg’. Juist in de ggz is een goede relatie tussen behandelaar en patiënt essentieel voor een zo goed mogelijke uitkomst van de behandeling. Het conceptwetsvoorstel ‘Bevorderen zorgcontractering’ moet daarom van tafel. Zonder (grote) financiële gevolgen moeten mensen passende zorg kunnen krijgen en dus de behandelaar kunnen kiezen die nodig is.

MIND oplossingen en aandachtspunten
De MIND reactie op de Ombuigingslijst is aangeboden aan verkiezingsprogrammacommissies en Kamerleden om een rechtvaardige afweging te maken bij de begrotingsbehandeling. Onze reactie is daarmee een aanvulling op het MIND verkiezingspamflet, waarin wij alle politieke partijen oproepen om oplossingen in hun verkiezingsprogramma’s voor het zorgstelsel op te nemen en specifiek voor de problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Zo krijgen mensen de zorg die ze nodig hebben en bouwen we samen aan een mentaal gezond(er) Nederland.

Lees ook onze volledige brief van MIND op 13 juli 2023 aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer met onze aandachtspunten voor controversieel verklaring. De Kamerleden beslissen medio september 2023 welke onderwerpen controversieel worden verklaard.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1737 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail