Implementatie-onderzoek WRAP legt kansen en knelpunten in samenwerking bloot

Facebooktwitterlinkedinmail

3 september 2023 –  Vorig jaar is Phrenos samen met het Trimbos-instituut het implementatieonderzoek ‘Vergroten toegankelijkheid WRAP (Wellness Recovery Action Plan)’ gestart. Het project is inmiddels het laatste halfjaar ingegaan. Hieronder volgt een update over het verloop van het onderzoek.

Samenwerking in de regio’s 
De zes organisaties Enik, Haarlem en Meer, Fameus, HerstelTalent, IxtaNoa en GGz Oost-Brabant hebben samen met partijen uit het sociaal domein, huisartspraktijken en onderwijsinstellingen in hun regio de samenwerking opgezet of verstevigd. Het doel hiervan was om WRAP beter beschikbaar te maken in het sociaal domein. Zij hebben vanuit deze samenwerking allemaal al één of meerdere WRAP-groepen aangeboden.

Een rijk beeld van kansen en knelpunten 
Het project draagt bij aan kennis en inzicht in de betekenis van WRAP en van herstelinitiatieven.
Overal zijn interviews afgenomen met de projectleiders, iemand van de samenwerkingsorganisatie, de WRAP facilitators en met deelnemers van de WRAP-groepen.

Een eerste indruk: Sommige deelnemers aan de WRAP geven aan dat dit wel eerder in hun leven langs had mogen komen. Samenwerking vaart wel bij het elkaar persoonlijk te leren kennen en dat men beter weet wat herstelinitiatieven en WRAP eigenlijk inhouden. Er werd bijvoorbeeld een scholing gegeven aan POH-GGZ’s, die zeer enthousiast ontvangen werd en de samenwerking ten goed kwam.

De interviews worden nu verder geanalyseerd. Maar het is al wel duidelijk dat ze een rijk beeld geven van de kansen en knelpunten bij samenwerking en voor het positioneren van herstelinitiatieven als betrekkelijk nieuw soort organisatie.

De komende tijd worden er meer groepen aangeboden en meer interviews afgenomen. Alle informatie wordt verwerkt in een overzichtsartikel en een infosheet dat beschikbaarheid van WRAP en de samenwerking met herstelinitiatieven ondersteunt. Deze resultaten zullen worden gedeeld op een afsluitende conferentie begin 2024.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 1709 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail