Brief over prijsverhoging Priadel van Plusminus aan Vaste Kamercommisie

Facebooktwitterlinkedinmail

2 juli 2019 – Plusminus, de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen, heeft een brief over de prijsverhoging van het medicijn Priadel aan de vaste Kamercommissie VWS gestuurd.

Geachte leden van de Vaste commissie voor VWS,
Met ingang van 1 juli 2019 is de prijs van het medicijn Priadel (lithiumcarbonaat) drie keer zo duur geworden. Lithium is een uniek medicijn dat sinds tientallen jaren wordt gebruikt door veel mensen met een bipolaire of depressieve stemmingsstoornis. Priadel en Camcolit zijn vanwege gereguleerde afgifte, smaak, en veilige eenheidsdosering voorkeurspreparaten volgens de officiële Nederlandse behandelrichtlijnen. Ook voor de World Health Organisation is lithium wereldwijd een van de essentiële geneesmiddelen. Daarom maakt lithium nu deel uit van het basispakket. En dat moet zo blijven.

Als gevolg van deze prijsstijging moeten patiënten hierdoor vanaf 1 juli 2019 een eigen bijdrage betalen van€ 11,02 (exclusief BTW) voor 100 stuks van 400 mg, gemiddeld €80 tot €120 op jaarbasis. De fabrikantEssential Pharma is verantwoordelijk voor deze prijsstijging. Een alternatief voor Priadel is Camcolit en is sinds begin 2017 ook al in handen van Essential Pharma dat de prijs van Camcolit destijds al fors verhoogde, zodat het bedrijf nu een monopolie positie heeft voor de twee voorkeurspreparaten van lithium.

Ruim 31.000 mensen slikken dagelijks lithium. Voor het merendeel van de patiënten helpt lithium om de stemming stabiel te houden en een depressie of (hypo)manie te behandelen en te voorkomen. Het betreft hier een kwetsbare groep waarvan velen als gevolg van hun aandoening zijn aangewezen op een uitkering op bijstandsniveau, die bovendien bovengemiddeld zorgkosten moeten maken. Deze mensen confronteren met opnieuw een eigen bijdrage vinden wij dan ook volstrekt ongewenst en ongepast. Het risico is aanwezig dat mensen moeten stoppen met het medicijn omdat ze deze eigen bijdrage niet kunnen betalen. Het niet gebruiken van hun medicatie kan leiden tot het belanden in een depressie en of manie.

Wij zijn dan ook van mening dat het schandalig is dat een essentieel geneesmiddel, voor de gezondheid van mensen, van de ene op de andere dag drie keer zo duur kan worden. Het veelgebruikte schijnargument dat het daarbij gaat om ontwikkelkosten gaat voor een medicijn dat al tientallen jaren in omloop is, niet op. De farmaceutische industrie toont hiermee wederom aan dat zij zich weinig aantrekt van het gezondheidsbelang van patiënten, en winstbejag voorop staat. Niets wijst erop dat verandering hierin is te verwachten.

Aangezien er vanuit de industrie niets te verwachten is, wenden wij ons middels dit schrijven tot u. Deze prijsverhoging staat niet op zich, het is symptomatisch voor de positie die de farmaceutische industrie inneemt. Er wordt door alle belangrijke partijen in de geestelijke gezondheidszorg al jaren gewerkt aan kwalitatief goede zorg, tegen aanvaardbare kosten. Voor de farmaceutische industrie gaat het niet om aanvaardbare kosten maar om maximale winsten. Daar slaagt zij zeer goed in. Het wordt tijd dat de overheid met een goed antwoord komt om de machtspositie van de farmaceutische industrie te beperken. Het waarom is volgens ons heel simpel; patiënten hebben recht op kwalitatief goede zorg, tegen aanvaardbare kosten. De eigen bijdrage waar patiënten nu mee geconfronteerd worden is niet aanvaardbaar.

We vertrouwen op uw kritische reactie over de ontstane situatie. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mede namens de Depressievereniging, het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid,

Met vriendelijke groet,

Henk Mathijssen

Voorzitter plusminus

Dit bericht is 2764 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail