Vanaf 1 april verplichte publicatie wachttijden GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

wachtlijst

6 januari 2016 – Iedereen die GGz-zorg nodig heeft moet meteen kunnen nagaan op welke termijn je die zorg kunt krijgen. Daarom moeten wachttijden sectorbreed bekend zijn. Of je nu een GGz-instelling bent, een vrijgevestigde psycholoog of psychiater: vanaf 1 april 2016 moet je op ieders website kunnen lezen hoe snel je op hulp kunt rekenen.

Verschillende wachttijden

Het gaat daarbij om twee soorten wachttijden: de aanmeldwachttijd en de behandelingswachttijd. De eerste wachttijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat iemand die zorg nodig heeft contact opneemt en het eerste gesprek. De maximale wachttijd is hier vier weken. Bij het tweede type wachttijd gaat het om de periode tussen het eerste gesprek en het begin van de behandeling. Die periode mag niet langer dan zes weken duren.

Bemiddeling door de zorgverzekeraar

Als de wachttijden langer zijn, dan is er de mogelijkheid om de zorgverzekeraar te vragen om te bemiddelen. Dat betekent dat de verzekeraar doorverwijst naar een hulpverlener bij wie je sneller terecht kunt.

Andere informatie

Verder moet het voor mensen, die zorg zoeken, ook duidelijk zijn als de wachttijd voor bepaalde behandelingen langer is, dan de gemiddelde wachttijden van een zorgverlener. En moet er expliciet worden vermeld dat een zorgaanbieder verzekerden van een bepaalde verzekeraar niet meer in behandeling neemt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de zorgaanbieder voor specifieke vormen van behandeling geen vergoeding meer krijgt, omdat er een grens zit aan de hoeveelheid zorg die een hulpverlener mag bieden.

De hele regeling is hier na te lezen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 3147 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail