Trimbos start landelijk KOPP/KVO-project

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd, kind, eenzaam, uitsluiting

26 augustus 2016 – Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG een landelijk KOPP/KVO-project uit. KOPP/KVO-kinderen vormen een omvangrijke risicogroep voor psychische of verslavingsproblemen. Het doel van het project is de preventieve ondersteuning en zorg voor KOPP/KVO kinderen te optimaliseren door gestroomlijnde samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders.

Aanleiding voor het project is een brief van minister Schippers op 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer over KOPP/KVO. Kopp = Kinderen van Ouders met Psychische Problemen; KVO= Kinderen van Verslaafde Ouders.

Nederland telt op jaarbasis 577.000 minderjarige KOPP/KVO-kinderen. De kans dat deze kinderen een psychische stoornis ontwikkelen is drie tot dertien keer zo groot als kinderen die niet opgroeien met ouders met psychische of verslavingsproblemen. Gezien de omvang van de doelgroep en het verhoogde risico op problemen staat KOPP/KVO nationaal en internationaal in de belangstelling binnen de gezondheidszorg. Onderzoek toont aan dat met preventieve interventies de beschermende factoren voor het KOPP/KVO-kind versterkt kunnen worden, waardoor de kans op problemen later in hun leven kan worden gereduceerd. In ons land is al veel tot stand gebracht voor deze doelgroep, waaronder de KOPP-Richtlijn en de generieke module KOPP/KVO (in ontwikkeling). Maar hoe loopt het in de praktijk?

Rondgang
In het landelijk KOPP/KVO-project wordt een rondgang gemaakt in verschillende regio’s, waarvoor vertegenwoordigers van de ketenpartners worden uitgenodigd. Het doel van de regiobijeenkomsten is inzicht verkrijgen in de verdeling van verantwoordelijkheden rond KOPP/KVO, eventuele knelpunten in de samenwerking, de beschikbaarheid van hulpaanbod, de bekendheid met en de mate van toepassing van de richtlijn KOPP, en de mate van toepassing van de Kindcheck voor KOPP/KVO. Naast de rondgang wordt een (geupdate) handreiking voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgprofessionals en naasten ontwikkeld. Een begeleidingsgroep met landelijke vertegenwoordiging van deze partijen denkt mee.

Resultaten
Het project levert najaar 2016 een goed toegankelijke KOPP/KVO Handreiking op en een rapportage met bevindingen en aanbevelingen uit de regiobijeenkomsten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit project komt er waarschijnlijk een vervolg.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 3532 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail