Cliëntervaringen met jeugdhulp overwegend positief

Facebooktwitterlinkedinmail

21 februari 2017 – Gemeenten deden in 2016 voor het eerst op grond van de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek. Op basis van de uitkomsten liet het ministerie van VWS een landelijke rapportage maken. Hieruit blijkt dat de meeste gebruikers van jeugdhulp positieve ervaringen hebben met de ondersteuning door gemeenten.

Cebeon maakte de  rapportage. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid zijn alleen de uitkomsten gebruikt van de 135 gemeenten die de modelvragenlijst hanteerden.

Doel cliëntervaringsonderzoek

Jongeren en ouders weten uiteraard het best hoe de hulp voor hen heeft uitgepakt. Het is dus belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar hun ervaringen om beleid tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is bedoeld voor de verantwoording aan de gemeenteraad en andere lokale belanghebbenden. De mogelijkheid om de eigen resultaten te vergelijken met die van andere gemeenten levert nuttige input op voor de lokale beleidsdiscussies.

Meerderheid is positief

Het algemene beeld is dat een zeer ruime meerderheid positief is over zowel de toegang tot de jeugdhulp als over de hulpverlening zelf. Dit betreft ook kinderbescherming en jeugdreclassering. Vooral over de bejegening door de hulpverleners is een grote meerderheid positief.

Belangrijkste verbeterpunten

De transformatie van het sociaal domein is nog in volle gang, gemeenten streven op veel punten naar verdere verbetering. De belangrijkste verbeterpunten op basis van dit onderzoek zijn: de snelheid van de toegang tot jeugdhulp en de samenwerking tussen aanbieders.

Globale indruk

De respons van jongeren en ouders is wisselend, maar over de hele linie nog laag. Daarom zijn de uitkomsten beperkt bruikbaar voor de onderlinge vergelijking van gemeenten. Jeugdhulp omvat een zeer breed spectrum aan vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Ook de problematiek waarvoor hulp ingezet wordt varieert enorm. De waarde van het uitvragen van ervaringen via een uniforme vragenlijst is daarom relatief beperkt.

Onderzoek 2017

Gemeenten voeren ook dit jaar weer een cliëntervaringsonderzoek uit. De deadline voor aanlevering van de opbrengsten aan het ministerie van VWS is 1 juli.

Meer informatie

Bron: vng.nl

Dit bericht is 2320 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail