Toename woonoverlast in sociale sector door mensen met psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

26 september 2019 – Er is een toename van woonoverlast in de sociale sector zo blijkt uit de tweejaarlijkse Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische problemen.

Aedes enquêteerde voor de monitor bijna tweehonderd woningcorporaties in Nederland. Die maken zich grote zorgen over deze burenoverlast. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag.

De vereniging van woningcorporaties wijt de toename voornamelijk aan huurders met psychische problemen, al dan niet gecombineerd met een alcohol- of drugsverslaving. Door uitholling van de zorg blijven deze huurders langer zelfstandig wonen, zonder goed begeleid te worden. Daar komt bij dat de sociale huursector door verscherpt overheidsbeleid is voorbehouden aan huurders met een zeer laag inkomen. Deze groep kampt relatief vaak met psychische problemen.

Ook woningcorporaties zelf krijgen vaker de problemen die er met (verwarde) huurders zijn op hun bord, zoals verwaarlozing en vervuiling van de woning. Ook wordt er een flinke toename van agressief gedrag tegen corporatiemedewerkers geconstateerd.

46 procent van de woningcorporaties ontving daar meldingen over, tegenover 34 procent in 2017. Aedes maakt zich daar zorgen over en wil dat er beter wordt samengewerkt met bijvoorbeeld zorgverleners.

De samenwerking moet inderdaad beter, erkent Veronique Esman, directeur van de GGZ Nederland. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. ‘De woningcorporaties vragen om veel meer gegevensuitwisseling dan op dit moment toelaatbaar is volgens de privacywetgeving.’ Ook hebben zorgprofessionals meer ruimte nodig om datgene te doen dat voor de patiënt nodig is. ‘Er is professionele ‘scharrelruimte’ nodig om in complexe situaties tijdig zorg op maat te bieden.’

Toch vindt de GGZ het belangrijk dat mensen met een psychische aandoening zoveel mogelijk in de wijken blijven wonen. ‘Dat is prettiger voor mensen, omdat zij ondanks hun problemen zoveel mogelijk mee moeten kunnen blijven doen in de samenleving’, aldus Esman.

Bron: nos.nl / volkskrant.nl / teletekst pagina 113

Dit bericht is 3930 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail