Kamerbrief over herziening advies Zorginstituut over DSM-5

Facebooktwitterlinkedinmail

DSM-5, DSM

18 januari 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’. Op een later moment zal zij de Tweede Kamer haar standpunt laten weten.

Op 12 januari jongstleden ontving ik van Zorginstituut Nederland het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’. Hierbij stuur ik u dat ter kennisname toe.

Eerder heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over mijn standpunt aangaande de toepassing van DSM-5 voor de afbakening van het verzekerd basispakket voor wat betreft de aanspraken geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ik stuur u dat separaat toe. Ik beraad mij hier nog op en wil daarbij ook de eventuele implicaties voor de registratie- en declaratiesystematiek voor de ggz in ogenschouw nemen.

Download “Herzien advies DSM-5, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen”

PDF document | 50 pagina’s | 1,4 MB

Rapport | 12-01-201

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 2039 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail