boostervaccinatie, boosterprik, prikpil, verplichte anticonceptie,

2 oktober 2021 –De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk verplichte anticonceptie op te leggen aan vrouwen met psychiatrische problemen. Minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn het afgelopen jaar door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. Een onverwachte en geweldige doorbraak, vindt oud-kinderrechter Cees de Groot, zo is te lezen…

belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

8 juli 2020 – Deze week reageerde de NVvP op de consultatie Reparatiewet Wvggz. Met deze reparatiewet beoogt het ministerie de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren. Eerder werd er al een  spoedreparatievoorstel opgesteld, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt. De NvvP hoopte dat deze reparatie de immense administratieve last van…

17 februari 2017  – De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met de Wet verplichte ggz. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid staat positief tegenover een aantal uitgangspunten van de Wet Verplichte GGz (Wvggz). De rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast, terwijl hij onder de BOPZ alleen beslist over het gedwongen opnemen…

7 september 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een derde nota van wijziging aan, behorende bij het voorstel van wet,…