Oproep aan Tweede Kamer om bij te dragen aan verbetering Wvggz

Facebooktwitterlinkedinmail

27 mei 2021 – Vandaag behandelt de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het doel van dit reparatievoorstel is het vereenvoudigen van de uitvoering van de Wvggz.  MIND leverde hiertoe medio 2020 haar input. MIND roept samen met de Stichting PVP, de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP de Tweede Kamer op om de reparatie van de Wvggz niet te vertragen en in te stemmen met voorstellen ter verbetering.

We waarderen het initiatief van staatssecretaris Paul Blokhuis en de inzet van het Ministerie van VWS om met deze tweede reparatie een verdere stap te zetten in de zeer gewenste en noodzakelijke verbetering van de wetten. Het wetsvoorstel zorgt door technische reparaties zodat de Wvggz op onderdelen beter uitvoerbaar is, minder administratieve lasten geeft, terwijl de rechtspositie van de patiënt gewaarborgd blijft.

Behoud uitkering bij gedwongen opname
Als cliënten-, familie-, beroeps- en brancheorganisaties zijn we verheugd met het amendement ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8) gericht op het behoud van een uitreiking bij een gedwongen opname.  De Wvggz is gericht op herstel van de betrokkene aan wie verplichte zorg wordt opgelegd. Het ontnemen van het recht op een bijstandsuitkering voor de betrokkene staat haaks op dit doel. Dit zou wat ons betreft géén politiek controversieel onderwerp mogen zijn en wij vragen de Kamerleden dan ook aan om unaniem voor dit amendement te stemmen.

Spoedig herstel grotere knelpunten

Met deze reparatiewet wordt een aantal belangrijke -maar relatief kleine- knelpunten in de uitvoering van de Wvggz opgelost. Een aantal grotere knelpunten in de uitvoering van de Wvggz, worden echter niet aangepakt wordt met dit wetsvoorstel. Partijen roepen op om, ongeacht de voortgang van de kabinetsformatie, verdere knelpunten in de uitvoering van de Wvggz die aangereikt worden vanuit veldpartijen of via de wetsevaluatie spoedig op te pakken.

Lees de brief voor de plenaire behandeling van de Wvggz die MIND samen met de Stichting PVP, de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP naar de Tweede kamer stuurde.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 1848 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail