IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

2 april 2022 – De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben inmiddels hun goedkeuring verleend aan de fusie van Stichting GGZ Momentum en Stichting Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO. De Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en Cliëntenraden van beide organisaties hadden al met de fusie ingestemd.  Op woensdag 30…

9 augustus 2017 – Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is met een uniek behandeltraject gestart voor mensen met een verslavingsstoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis. Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het je niet meer lukt om je aan te passen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben het daardoor lastig in contact met anderen….

9 december 2016 – Vincent van Gogh start een leertuin met de titel ‘Samenspel’. In de leertuin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die bijdragen aan de transformatie van de GGZ en de kosten per cliënt reduceren. Meer mensgerichte zorg, die tot stand komt in samenspel met de omgeving van de cliënt,…

4 mei 2016 – Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg en Proteion bundelen hun kennis over zorg en wonen voor ouderen met ernstige gedragsproblemen in een nieuw Expertisecentrum voor Integrale Psychogeriatrie. De twee woongroepen in het expertisecentrum openen dit voorjaar in Venray. Nieuw zorgcentrum voor dementerende ouderen met gedragsproblemen Vincent van Gogh en zorgorganisatie Proteion starten dit…