Fusie tussen Stichting GGZ Momentum en Vincent van Gogh definitief

Facebooktwitterlinkedinmail

2 april 2022 – De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben inmiddels hun goedkeuring verleend aan de fusie van Stichting GGZ Momentum en Stichting Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO. De Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en Cliëntenraden van beide organisaties hadden al met de fusie ingestemd.  Op woensdag 30 maart is de akte officieel gepasseerd en daarmee is de fusie een feit.

Warm welkom
De afgelopen periode zijn een aantal formele stappen gezet, maar voor alle betrokkenen was 28 maart een bijzondere dag. Medewerkers van Momentum werden in de Azijnfabriek in Den Bosch ontvangen door het bestuur van VIGO en de directie van Vincent van Gogh. Zij zijn bijgepraat over de stand van zaken, en vooral welkom geheten. Er was ruimte voor een wederzijdse kennismaking en het stellen van vragen, wat mooie gesprekken opleverde. Na een roerige periode wil VIGO/ Vincent van Gogh rust brengen voor de medewerkers van Momentum, zodat hun energie uit kan blijven gaan naar het leveren van de juiste patiëntenzorg.

Momentum was niet langer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Afgelopen periode is overeenstemming met de schuldeisers bereikt over een volledige sanering van de schulden. De goede relatie van VIGO/Vincent van Gogh met de zorgverzekeraars heeft er mede voor gezorgd dat zij dit voornemen tot fusie steunden. Daarmee zijn de cliënten van Momentum verzekerd van de continuïteit en kwaliteit van de zorg.

VIGO zet de zorg aan cliënten met de behandelteams van Momentum voort in de huidige vestigingsplaatsen van Momentum. Aangezien het een fusie betreft en de hele entiteit Momentum overgaat naar VIGO worden alle medewerkers, cliënten en systemen “overgenomen”. Voor de medewerkers wordt hiermee hun baanzekerheid gegarandeerd en ook de zorg voor alle cliënten blijft zo gegarandeerd. Medewerkers die hun baan recent hebben opgezegd, kunnen ook nog in gesprek om werkzaam te blijven bij Momentum.

Momentum Interim bestuurder Karel Verweij over de fusie: “De fusieis dat de best mogelijke oplossing voor de cliënten en medewerkers van Momentum. VIGO is een zeer professionele en financieel solide organisatie en zorgt met medewerking van de zorgverzekeraars voor het voortbestaan van het huidige Momentum. Ik heb veel respect voor de inzet en het geduld van onze medewerkers in deze spannende tijden. En dat geldt ook voor alle partijen die bij de fusie betrokken zijn.”

Bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis van VIGO: “We vonden het onze maatschappelijke opdracht om ervoor te zorgen dat de cliënten van Momentum hun zorg blijven behouden. Verder zijn we blij met de medewerkers van Momentum als nieuwe collega’s. We vinden het belangrijk dat zij in hun eigen teamverband kunnen blijven werken. VIGO biedt veel perspectief, ook op het vlak van scholings- en carrièremogelijkheden binnen de breedte van de VIGO groep. De ondersteunende processen zoals HR, ICT en administratie zullen profiteren van de uitgebreide kennis en ervaring van VIGO. Verder neemt VIGO vanwege de bestuurlijke fusie, het bestuur en toezicht over en behouden we de komende tijd de naam Momentum en de website.”

Toekomst met perspectief

Met de bestuurlijk fusie tussen de twee ggz instellingen is de continuïteit voor patiënten en personeel van Momentum dus gewaarborgd. Momentum zal op de vertrouwde manier zorg blijven bieden voor mensen met psychische problemen, vanuit de bestaande locaties.

Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur van VIGO, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “De fusie met Momentum is voor VIGO aanvullend, zowel wat betreft zorgaanbod als de regio waar de zorg wordt geleverd. Wij kunnen van en met elkaar leren. De komende periode gaan wij vanuit de synergie met VIGO de zorg optimaal ondersteunen, zodat de medewerkers van Momentum de patiënten de juiste zorg kunnen blijven leveren.”

Over Momentum

GGZ Momentum biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en helpt mensen herstellen met klachten op het gebied van geestelijke gezondheid. Wij bieden onze gelokaliseerde zorg aan in de provincie Noord-Brabant en Gelderland en zijn toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. Wij hebben specifieke deskundigheid in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en compulsieve stoornissen. Onze ruim 100 medewerkers werken voor zo’n 1.300 cliënten vanuit vestigingen in Breda, Eindhoven, Helmond, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.

Over Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is een organisatie voor specialistische ggz in Zuid Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met (ernstige) psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen.

Vincent van Gogh werkt samen met partners in het netwerk aan nieuwe perspectieven voor de toekomst binnen de ggz, met als thema: ‘Gewoon anders – samen werken aan de beste ggz’. Toegankelijk, dichtbij en persoonsgericht.

Vincent van Gogh is onderdeel van VIGO. Een samenwerking voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Van lichte, ambulante tot complexe en gesloten zorg. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: liefst thuis als het kan, of anders door een (tijdelijke) opname in een veilige omgeving.

Bron: persbericht

Dit bericht is 9146 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail