Maandag 2 juli – Actie in Den Haag: #ThuiszittersNEE

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juni 2018 – Duizenden kinderen met autisme zitten gedwongen thuis, omdat ze geen ze passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen. Daarom leggen wij maandag 2 juli vierduizend lege schoolschriften voor de Tweede Kamer neer als signaal voor de politiek dat het probleem van thuiszitters steeds meer knelt.

Iedereen die deze actie een warm hart toedraagt wordt opgeroepen om maandag 2 juli vanaf 11:00 naar het Plein in Den Haag te komen om onze actiepunten kracht bij te zetten!

Passend onderwijs is een loterij
Elk kind dat thuis zit, is er een te veel. Het recht op onderwijs stelt op deze manier niets voor en thuiszitten zorgt voor ernstige schade in de ontwikkeling van de kinderen. Een van de redenen dat het vaak mis gaat, is dat ‘het oplossend vermogen per gemeente enorm verschilt.’ Door de decentralisatie is passend onderwijs een loterij geworden. Veel hangt af van waar je woont, het gemeentelijke aanbod en wie je tegen komt.

Schrijnend
De stichting Vanuit autisme bekeken en de Kinderombudsman hebben jaren terug al met onderzoek aangetoond hoe schrijnend het probleem van thuiszitters is. Hier lijkt weinig mee gebeurd. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 – die schooluitval moet terugdringen – steeg het aantal vrijstellingen van de leerplicht juist met met 30 procent. Minister Slob (Onderwijs) schreef deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat het kind voorop moet staat en niet het systeem. “We kunnen niet zomaar verder op deze weg”, aldus Slob en dat onderschrijven wij volledig.

Over de totale hoeveelheid schooluitval lopen de schattingen uiteen. Een deel van de thuiszitters is niet in beeld, die vallen buiten de huidige registratiemethoden. Volgens berekeningen van AutiPassend Onderwijs waren er in 2016/17 maar liefst 14.417 kinderen die geen passende leerkansen kregen. VAB schat dat er zelfs nog meer kinderen buiten de boot vallen.

Op 28 juni lichtten ervaringsdekundigen Julia Smit en Monique Post in EenVandaag het nijpende probleem van thuiszitters en de actie #ThuiszittersNEE toe.

Kinderen hebben gelijk
Monique Post van Vanuit autisme bekeken is zelf gediagnostiseerd met autisme. Ze is ook vertrouwenspersoon van thuiszittende scholieren. Monique vindt dat het kind eerder gehoord moet worden bij het zoeken naar oplossingen. ‘Er wordt over kinderen vergaderd en niet met ze. Terwijl juist het kind het meest deskundig is als het gaat om zijn eigen situatie. Bovendien duren de procedures lang. Kinderen begrijpen dat niet en daar hebben ze gewoon gelijk in.’

De actievoerders bieden de Kamerleden maandag, voorafgaand aan de commissievergadering onderwijs, een manifest aan. Daarin vraagt Vanuit autisme bekeken om samen met AutiPassend Onderwijs een taskforce Eerste Hulp Bij Thuiszitten (EHBT) op te richten. Een soort Wegenwacht voor ouders die door complexe regels en grote lokale verschillen in de problemen komen en via de EHBT direct geholpen kunnen worden. Verder bepleit VAB in het manifest meer maatwerk in de hulp, ruimte voor de leraar en gedegen onderzoek naar de achtergrond van thuiszitters.

Doe mee met #ThuiszittersNEE
De schoolschriftenactie #ThuiszittersNEE van Vanuit autisme bekeken (VAB) wordt gesteund door andere maatschappelijke organisaties: Per Saldo, AutiPassend Onderwijs Utrecht, BalansNederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), MamaVita en Ieder(in). Tijdens het statement in Den Haag zijn er vanaf 11:30 zijn er ouders aanwezig en krijgen de Kamerleden een dansperformance te zien van Kazou. Dit een theaterwerkplaats voor jongeren met een vorm van autisme. De dansers laten zien hoe kinderen verloren raken in het systeem.

Draag ook jij thuiszitters een warm hart toe? Kom dan op maandag 2 juli om 11:00 uur naar het Plein in Den Haag en help ons om onze actiepunten kracht bij te zetten! 

Bron: vanuitautismebekeken.nl

Dit bericht is 7234 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail