GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van persoonsgegevens aan SBG

Facebooktwitterlinkedinmail

19 maart 2018 – Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft afgelopen week de ggz-zorgbestuurders per aangetekende brief gesommeerd, om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten.

De cliëntenraden van betreffende instellingen hebben donderdag per e-mail een afschrift van de brief aan hun bestuurders ontvangen. De raden vertegenwoordigen namelijk de patiënten die bij de instellingen onder behandeling zijn. Zij dienen, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, betrokken te worden bij de besluitvorming omtrent (wijzigingen in de) aanlevering van medische patiëntendata aan derden, zoals SBG.

Recent is gebleken dat de Parnassia Groep gestart is met het aanleveren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan SBG zonder de uitdrukkelijk, geïnformeerde toestemming van patiënten, terwijl dit wettelijke wel vereist is.

Door de bijzondere persoonsgegevens tóch aan te leveren aan SBG, zonder die vereiste toestemming, negeren instellingen het rapport dat de Algemene Rekenkamer begin 2017 uitbracht. Hierin staat dat de ROM-systematiek niet geschikt is voor het vergelijken op gemiddelde behandeluitkomst (benchmarking) en tevens ongeschikt is voor het vergelijken op de gemiddelde kwaliteit bij de zorginkoop. Ook wordt de waarschuwing, die acht kernhoogleraren Psychiatrie hebben geuit dat de ROM ongeschikt is om kwaliteit mee te meten, in de wind geslagen.

Medio 2017 gaf de directeur van de Stichting Benchmark GGZ toe dat een derde van de instellingen data is blijven aanleveren aan SBG.

Meer informatie:

Bron: stopbenchmark.com

Dit bericht is 3693 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail