EPA, ernstige psychiatrische aandoening, Pointer , doordecentralisatie beschermd wonen, welkome wijk, herstel in de wijk, Beschermd Wonen, Een Thuis voor Iedereen , wijkteams, vitale wijk, psycho-educatie, overlast, burenruzies, handhaving, avondklok, doorontwikkeling, sociaal domein, wijkteams

23 december 2021 – Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse omgang zijn vaak de oorzaak van spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer je spanningen in een buurt tijdig en voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft en reflecteert op vijf casussen uit de praktijk. De eerste speelt zich af in een…

meermalen visie, movisie

21 januari 2021 – Vers van de pers: een nieuwe meerjarenstrategie van Movisie voor de komende vijf jaar. Bestuurder Janny Bakker licht aan de hand van drie vragen toe wat de aanleiding is, waar voor haar de kern zit en wat de belangrijkste doelen zijn. 1. Waarom een meerjarenstrategie? ‘Er is alle aanleiding voor een…

3 april 2019 – Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. De familie kan daarbij goed ondersteuning gebruiken. Movisie organiseerde daarom 31 januari een inspiratiebijeenkomst voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en professionals binnen het gemeentelijk domein. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden zij geïnformeerd over initiatieven en werkwijzen…

18 september 2017 – De participatiesamenleving, waarin van burgers wordt gevraagd meer zaken zelf te regelen, heeft exact vier jaar na de introductie in de Troonrede nog een elitair karakter. Dat concludeert kenniscentrum Movisie uit het beschikbare onderzoek naar dit stokpaardje van het kabinet Rutte-II, zo meldt de NOS.  Het zijn vooral blanke, hoogopgeleide Nederlanders…

27 juli 2017 – Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zij maken, zoals alle burgers, onderdeel uit van de wijk. In de publicatie van Movisie: GGZ in de wijk: Hoe bied je een welkome plek voor iedereen? en bijbehorende infographic staan tips en werkzame elementen…

23 juni 2017 – Movisie schetst in de nieuwe publicatie ‘Dagbesteding in ontwikkeling’ een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland. Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Zij ontwikkelen een nieuwe visie, werken anders, organiseren het anders en bereiken zo andere resultaten….

23 maart 2016 – De VNG presenteerde onlangs de verplichte vragenlijst en instructies van het Cliëntervaringsonderzoek WMO. Vóór 1 juli 2016 moeten alle gemeenten de resultaten hebben verwerkt. Voor gemeenten, maar ook voor gebruikers en aanbieders, kan dit cliëntervaringsonderzoek een effectief hulpmiddel zijn bij verbeteren van de kwaliteit van de voorzieningen. Drie tips van Movisie…