Gemeentelijke ondersteuning van ggz-mantelzorgers

Facebooktwitterlinkedinmail

3 april 2019 – Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. De familie kan daarbij goed ondersteuning gebruiken. Movisie organiseerde daarom 31 januari een inspiratiebijeenkomst voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en professionals binnen het gemeentelijk domein.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden zij geïnformeerd over initiatieven en werkwijzen waarmee zij mantelzorgers van mensen met psychische problemen kunnen ondersteunen.
De LSFVP verzorgde een bijdrage over het familievertrouwenswerk ggz en de beschikbaarheid daarvan voor familie/naasten als geen sprake is van een behandeling door een gespecialiseerde ggz-instelling.

Belangrijke rol familie/naasten

Familie en naasten spelen een cruciale rol rondom een persoon met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblemen. Zij zorgen vaak voor dit familielid – hun zoon, dochter, vader of moeder – met psychiatrische problemen. Of zij maken zich daar zorgen over en geven hierover signalen af aan hupverleners, al dan niet na een crisis of incident. Maar zij hebben zelf ook een ondersteuningsbehoefte. Gelukkig is daar steeds meer oog voor, ook binnen het gemeentelijk domein. Maar wel zijn veel hulpverleners en instanties meestal alleen gericht op de patiënt of persoon met verward gedrag en niet of minder de familie/naasten.

Of familie/naasten lopen er tegen aan dat met een beroep op privacy zij niet betrokken worden. Dan wel kloppen familie/naasten tevergeefs overal aan met het signaal dat zaken uit de hand gaan lopen. Maar omdat dat nog niet is gebeurd kunnen hulpverleners/instanties weinig ondernemen, zeker als het familielid zelf (de patiënt) dat niet wil. En verder is er niet altijd kennis van de ggz en de betrokkenheid van familie aanwezig binnen het gemeentelijk domein, wat mede leidt tot een zekere handelingsverlegenheid.

Familievertrouwenswerk ggz ook in het sociaal domein

Met de veranderingen in de zorg en het sociaal domein spelen de zorg en ondersteuning zich steeds meer af buiten de gespecialiseerde ggz-instellingen. Hierbij zijn heel verschillende instanties en hulpverleners betrokken en vraagt veel afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen. Overgangen tussen domeinen en van algemene (ggz-)-voorzieningen naar gespecialiseerde ggz-organisaties en vice versa komen steeds vaker voor. Ook rond thema’s als de Regionale Aanpak mensen met Verward gedrag komt steeds meer oog voor de betrokkenheid van familie/naasten en de rol die de familievertrouwenspersoon daarbij kan hebben.

Wvggz

Verder treedt van 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz in werking. De wet geeft familie en andere directbetrokkenen een expliciete betrokkenheid bij de beslissing over verplichte zorg. De wet regelt dat familievertrouwenspersonen advies en bijstand geven aan familie/naasten.
Familie/naasten zijn gebaat bij continuïteit in de ondersteuning in de gehele keten van zorg en op alle domeinen. Ook als het om familievertrouwenswerk gaat. In de periode 2016-2018 is hiermee ervaring opgedaan in een aantal proefregio’s. Vanaf 2019 wordt het familievertrouwenswerk ggz landelijk in alle regio’s geïmplementeerd. Hiermee komen voor alle hulpvragers regionaal werkende fvp’en beschikbaar met gemeenschappelijke faciliteiten – zoals een landelijke hulplijn – vanuit een landelijk bureau.

Tijdens de Movisie-bijeenkomst is aangegeven dat de LSFVP graag samen met gemeenten en lokaal werkende mantelzorgondersteuners en hulpverleners nagaat hoe het familievertrouwenswerk op het sociaal domein aan kan sluiten en er samengewerkt kan worden.

Bron: lsfvp.nl

Dit bericht is 3099 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail