GGZ in de wijk: 26 goede voorbeelden

Facebooktwitterlinkedinmail

27 juli 2017 – Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zij maken, zoals alle burgers, onderdeel uit van de wijk. In de publicatie van Movisie: GGZ in de wijk: Hoe bied je een welkome plek voor iedereen? en bijbehorende infographic staan tips en werkzame elementen voor gemeenten zodat zij goede ondersteuning kunt organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

De publicatie bevat ook 26 goede voorbeelden over hoe gemeenten ondersteuning, advies en hulp kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen. 5 goede voorbeelden zijn deelnemer aan het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang: Het BarbaraHoes (Brunssum), Buurtcirkels, ggz-coaches (Amsterdam stadsdeel zuid), Resourcegroepen (R-act) en Stadskamer Doetinchem.

Het BarbaraHoes

Het Barbarahoes in het Limburgse Brunssum is een brede inloopvoorziening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier kunnen mensen met een ggz-achtergrond terecht zonder dat een zware indicatieprocedure nodig is. De inloop is geen doel op zichzelf, maar een middel om de bezoekers te activeren. Voor veel bezoekers is de inloop een veilige haven, voor anderen is het een brug naar de maatschappij. De eerste groep heeft vooral behoefte aan laagdrempelig contact: een kopje koffie en een praatje maken. Door het contact met andere cliënten, vrijwilligers en professional wordt de psychische gezondheid bewaakt en kan opname in een instelling worden voorkomen. De tweede groep kan door de geboden veiligheid (opnieuw) aansluiting vinden bij de samenleving.

Bekijk de deelnemerspagina van Brede inloopvoorziening+ Brunssum

Buurtcirkels

Een Buurtcirkel is een netwerk van negen tot twaalf mensen die bij elkaar in de buurt wonen. De buurgenoten helpen elkaar met waar ze goed in zijn. De één gaat mee naar de tandarts, de ander helpt bij de administratie of maakt een natuurwandeling. Een vrijwilliger uit dezelfde wijk ondersteunt de deelnemers, een professionele coach volgt de groep vanaf de zijlijn. Door de Buurtcirkel kunnen deelnemers die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving. De talenten van mensen staan voorop, niet hun beperkingen. Het resultaat is dat deelnemers minder professionele ondersteuning nodig hebben en van betekenis zijn voor mensen in hun directe woonomgeving.

Bekijk de deelnemerspagina van Buurtcirkel

Ggz-coaches

De ggz-coaches werken outreachend: ze gaan de stad in, gaan op ‘buurtsafari’ en zoeken samen met mensen zelf de instellingen, huizen, winkels en het fitnesscentrum op. Ter plekke bespreken ze de zaken. Ze creëren ontmoetingen en doen dingen samen. Dat begint met gewoon een stuk wandelen. Vaak gebeurt er dan iets onverwachts of heeft een ontmoeting weer nieuwe wensen en acties tot gevolg. Steeds zoeken de coaches naar mogelijkheden voor de doelgroep. Ook brengen ze samenwerking tot stand, op zoek naar een passend aanbod. Zij zorgen dat bestaande activiteiten ontsloten worden voor mensen met een psychische aandoening. Dat is geen doel op zich. Het is een middel om mensen meer bij de samenleving te betrekken. Samen kunnen de coaches ervoor zorgen dat de domeinen ‘zorg’ en ‘welzijn’ met elkaar verbonden worden.

Resourcegroepen

Resourcegroepen zijn gebaseerd op het basisprincipe dat cliënten zelf de doelen voor hun behandeling stellen en een sterke stem hebben in hoe hun behandeling er uit dient te zien. In het model bepaalt de cliënt wie onderdeel is van zijn resourcegroep. De resourcegroep is de basis van de behandeling. Hier wordt het behandel-, ontwikkel- en zorgplan gemaakt en bijgesteld. In de triade wordt aan de hand van de doelen van de cliënt besproken wat er nodig is om deze te bewerkstelligen en wie hierin wat gaat doen. In dit model werkt het sociaal netwerk mee aan de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat is een goede basis om in de eigen leefomgeving aan herstel te werken.

Bekijk de deelnemerspagina van R-ACT methodiek

Stadskamer Doetinchem

De Stadskamer biedt de ruimte aan bewoners om mee te doen, naar eigen behoefte. Dat doet ze door uit te nodigen, structuur te bieden en de mogelijkheid te geven om zinvolle bezigheden te doen. Dat levert sociale contacten op. De werkwijze is het verbinden van mensen en ideeën. Hoe? Door te verwelkomen, verleiden, faciliteren en verbinden van (kwetsbare) mensen. Door het hebben van wisselende activiteiten, te ondernemen en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Twee uitgangspunten staan centraal: Vertrouwen en samen sturen, risico’s (durven) nemen en focussen op wat je kunt. Voorliggend zijn en geen beperkingen of indicaties, financiële kaders scheppen. Daardoor is iedereen welkom en kan iedereen zich bij de Stadskamer ontwikkelen.

Meer weten

Bron: nieuwewegenggzenopvang.nl

Dit bericht is 6411 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail