MHFA, Mental Health First Aid

27 juni 2020 – Wijkbewoners die een cursus ‘Mental Health First Aid’ (MHFA) hebben gevolgd, hebben meer begrip voor mensen met psychische problemen en zijn zich bewuster van hun eigen (voor)oordelen. Dat is belangrijk om het stigma rond psychische problemen te verminderen. Mental Health First Aid (MHFA) is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen ompsychische…

26 augustus 2019 – Een landelijk evaluatie- en actieonderzoek moet beter inzicht geven in de impact van eerste hulp bij psychische problemen (MHFA). MHFA is een cursus die in Australië is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende…

5 februari 2018 – Wat doe je als er iemand voor je staat met een psychose? Wat zeg je tegen iemand die ernstig depressief is? Bel je de huisarts of bijvoorbeeld 112? Op deze en nog veel meer vragen biedt GGZ Friesland antwoord door middel van de cursus MHFA: ‘Eerste hulp bij psychische problemen’.  En u kunt zich…

11 oktober 2017 – Psychische klachten zoals paniek, angst, depressies of psychoses in de omgeving komen veel voor en je kunt er elke dag mee te maken krijgen. Belangrijk is dan om te weten wat je kunt doen. Helaas worden psychische problemen niet altijd herkend, ontbreekt bij veel mensen de benodigde kennis en is de drempel…

20 november 2015 – Ggz-organisaties Mondriaan en GGzE starten de training Mental Health First Aid (MHFA). De training leert beroepskrachten bij politie, brandweer of  in het onderwijs, kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met ernstige en acute psychische klachten. Er is een grote behoefte aan een dergelijke training: één op de…