herhaalde dakloosheid

8 januari 2024 – Langlopend onderzoek naar dakloosheid legt risico- en beschermende factoren bloot. Negatieve jeugdervaringen als fysieke mishandeling, verslaving en criminaliteit spelen belangrijke rol bij herhaalde dakloosheid en versterken elkaar. Voor een succesvolle uitstroom uit opvangvoorzieningen zijn continuïteit van het huurcontract en een proactieve en lange adem van ondersteuning cruciaal. Maar ook de nadruk…

dakloze gezinnen, dakloze jongeren, dakloosheidscijfers, daklozen, herhaalde dakloosheid, streettriage

16 oktober 2021 – In de regio Utrecht focust het prospectief 5 jarig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam zich op de problematiek van herhaaldelijke dakloosheid. Hieronder leest u over de onderzoeksopzet waarbij ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers worden ingezet en de resultaten van de  eerste twee metingen.  Voorkomen van herhaaldelijke dakloosheid – Longitudinaal onderzoek naar herhaaldelijke dakloze…

kwetsbare mensen, samen minder suïcide, preventiebeleid, suïcidaal gedrag, suïcidaliteit bij autisme, depressiepreventie, jongere daklozen, contact disorder, dakloosheid, dakloos, jongeren, doordrenkt, zelfmoord, zeeland

6 februari 2021 – Op 8 februari vergadert de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Participatiewet en wetten die hier mee samen hangen. MIND heeft een brief gestuurd om aandacht te vragen voor het feit dat steeds meer jongeren onnodig dakloos worden. Gemeenten moeten verplicht worden om dakloosheid te bestrijden en financieel bij…

4 maart 2016 – In zes jaar tijd zijn er in Nederland 13.000 daklozen bij gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 74 procent. De toename van daklozen met een niet-westerse achtergrond was het grootst; die groep is verdubbeld, zo meldt de nos. Volgens het CBS waren er vorig jaar…