17 juni 2019 – Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals. Inspanningen van partijen in het hoofdlijnenakkoord ggz verbeteringen aan te brengen hebben afgelopen jaar vrijwel niets opgeleverd.  Het NIP en P3NL geven daarom…

27 februari 2018 – Jeugdzorg Nederland stuurt samen met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ een brandbrief aan de toekomstige gemeenteraden in Nederland. Hoewel de brief pas na de gemeenteraadsverkiezingen wordt verstuurd, roepen de partijen jeugdzorg-medewerkers op om hem nu te ondertekenen. Dit meldt Zorgvisie. De situatie in de jeugdzorg is…