zelfregie- en herstelorganisaties, suïcidepreventie, preventie, debat over mentale gezondheid , arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

2 februari 2024  – Op donderdag 1 februari debatteerde de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Schouten in het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid. MIND en de Nederlandse ggz vroegen bij  Kamerleden aandacht voor het belang van goede armoede- en schuldenbestrijding ter bevordering van de gezondheid van mensen met psychische klachten. Niet alleen…

jongeren, schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

27 juli 2021 – Kinderen uit arme gezinnen komen al vroeg op achterstand, zo meldt De Volkskrant op basis van nieuw onderzoek van Erasmus School of Economics, gebaseerd op gegevens van 153.000 kinderen. Al na vier maanden zijn gezondheidsverschillen te zien tussen baby’s uit arme gezinnen en baby’s uit rijke gezinnen. Vanaf een leeftijd van…

jongeren, schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

29 september 2020  – Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt 146 miljoen euro beschikbaar om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere…

longkanker, stoppen met roken, nicotineverslaving, roken en schizofrenie, rookruimtes, roken, armoede, rookverbod

31 augustus 2020 – Het percentage rokers onder mensen met psychische aandoeningen blijkt ongeveer 50% hoger vergeleken met  de totale bevolking. Zij hebben een hoger risico om in armoede terecht te komen en een kortere levensverwachting. Zo blijkt uit een Brits onderzoek aan de universiteit van Cambridge gepubliceerd in het BJ Psych Bulletin.  Het roken is…

mentale gezondheidsklachten, werkenden, geldzorgen, unicef, MENTUPP, werkgever, uitval, handreiking, angsten, grip op werk, angststoornis

10 juli 2020 – De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria. Werkverlies bij…

financieringsproblemen, bestaansonzekerheid, geldzorgen, bezuinigen, bijstandsschuld, armoederisico ,armoedebeleid, sociale problematiek, financiële problemen

18 juni 2020 – Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één…

jongeren, schuldhulpverlening, schulden, schuldenbeleid , energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

12 juni 2020 – Zo’n 90 procent van de armoedebestrijders in Nederland verwacht door de coronacrisis een toename van de vraag naar hulp in verband met schulden. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Armoedefonds naar de impact van de coronacrisis op armoedebestrijding. Bijna de helft van de hulporganisaties ziet sinds het begin van de crisis…

dakloosheid, huisuitzetting, noodopvang, dak- en thuisloze mensengezondheidsproblemen,

31 maart 2020 – Als gevolg van het coronavirus heeft de overheid een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Het is helaas nog onduidelijk hoe lang deze maatregelen zullen duren. Stichting Werkplaats COMO (Cliënten organisaties Maatschappelijke Opvang) vindt het belangrijk dat de mensen die baat kunnen hebben bij deze maatregelen hier zo spoedig van op de hoogte zijn….

1 februari 2019 – Schaamte komt meer voor bij mensen die het financieel moeilijk hebben en gaat ook vaak samen met gedrag dat armoede juist in stand kan houden. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften, en mensen krijgen minder sociaal contact. Zo dreigt een vicieuze cirkel van armoede….