21 januari 2018 – De applicatie SMARD moet in de toekomst voorkomen dat mensen die depressief zijn geweest een terugval krijgen. Een groot probleem, want bij de meerderheid keert de depressie terug. Goed nieuws dus voor ruim een half miljoen mensen die in Nederland aan een depressie lijden of…

24 oktober 2016 – Rust in je dag, week en leven. Dat brengt DayMate, een app voor iedereen die behoefte heeft aan meer structuur op de dag. Met de DayMate-app maak je makkelijk en snel een dagoverzicht van wat je wanneer moet doen. Niet in de vorm van een traditionele todo-lijst, maar met behu…

16 september 2016 – Eén van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, Pfizer Inc., heeft een app gelanceerd om mensen die met depressie te maken hebben te steunen en te helpen, zo meldt icthealth.nl. Depressiviteit is één van de meest voorkomende psychische stoornissen. De problemen…

24 augustus 2016 – Een angstaanval of een plotselinge drang naar drank of drugs overkomt mensen niet alleen als zij thuis zijn. De map met het crisispreventieplan ligt vaak thuis, een behandelaar is niet 24/7 beschikbaar, maar een mobieltje is tegenwoordig altijd bij de hand. Als dat mobieltje…

18 november 2015 – Vanuit de maatschappelijke opdracht te werken aan een gezonde en vitale samenleving, ondersteunt de Provincie Limburg van harte het project ‘Zelfregulatie met mobile Health (mHealth) technologie in de Gezondheidszorg’, zo meldt ouderenjournaal.nl  Doel van dit project …