wachttijd, preventie, wachttijden, starttijd, wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

15 september 2021 – GGz Centraal en Altrecht slaan samen met andere Utrechtse zorgaanbieders de handen ineen om de wachtlijsten terug te dringen. Zij werken nauw samen met: Dokter Bosman, Sociaal Wijkteam Amersfoort, Indigo Midden Nederland, Molemann, Huisartsen Eemland, Huisartsen Utrecht Stad, Lister, Mentaal Beter, Arkin NPI, UMC Utrecht, I-Psy en PsyQ. Op 1 september werd…

Lister, Maxima

15 oktober 2020 – Woensdagmiddag 14 oktober ontving Lister bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima. Het werkbezoek stond in het teken van het Gebiedsteam ggz, een netwerksamenwerking tussen Lister en Altrecht. Samen bieden Lister en Altrecht begeleiding en behandeling aan mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid dichtbij huis, in de wijk. Het werkbezoek vond plaats…

13 februari 2019 –  Patiënten met complexe problematiek op het gebied van angst, stemming of persoonlijkheid bij wie een eerdere behandeling vaak onvoldoende effect heeft gehad, kunnen terecht bij het Transdiagnostisch Team van Altrecht in Utrecht. Het blijkt dat er vaak sprake is van meer dan één psychiatrische stoornis en ook andere factoren spelen een…

2 oktober 2018 – Altrecht onderzoeker Wilma Swildens start per oktober 2018 als lector Interprofessionele zorg in de GGZ bij Hogeschool Inholland. Wilma Swildens gaat onderzoek doen naar gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor deze cliënten is herstelgerichte zorg nodig die niet alleen gaat over psychiatrische behandeling en crisisinterventies, maar ook over humanitaire…

8 juli 2017 – De vakbibliotheken van Altrecht en GGz Centraal zijn samengegaan in GGZ Kenniscentrum. Ingezet is op digitalisering van de bibliotheken, betere en snellere dienstverlening en samenwerking tussen beide organisaties. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website waar medewerkers van aangesloten organisaties 24/7 toegang hebben tot artikelen uit meer dan 700 veel gebruikte vaktijdschriften, meerdere…

19 november 2015 – Altrecht gaat 150 voltijdbanen schrappen, wat neerkomt op zo’n tweehonderd werknemers. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg, die vestigingen in heel Utrecht heeft, moet bezuinigen, zo meldt rtvutrecht.nl Vooral beveiligers moeten vrezen voor hun baan. Zo verdwijnt bijvoorbeeld de eigen meldkamer op het terrein in Den Dolder. Volgens bestuurder Richard Janssen hoeven medewerkers…