Utrechtse zorgaanbieders ggz pakken gezamenlijk wachtlijsten aan

Facebooktwitterlinkedinmail

15 september 2021 – GGz Centraal en Altrecht slaan samen met andere Utrechtse zorgaanbieders de handen ineen om de wachtlijsten terug te dringen. Zij werken nauw samen met: Dokter Bosman, Sociaal Wijkteam Amersfoort, Indigo Midden Nederland, Molemann, Huisartsen Eemland, Huisartsen Utrecht Stad, Lister, Mentaal Beter, Arkin NPI, UMC Utrecht, I-Psy en PsyQ. Op 1 september werd de overeenkomst door alle partijen ondertekend. Andere geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen aansluiten.

Waarom deze samenwerkingsovereenkomst?
We willen samen de wachtlijsten terugdringen door de in-, door- en uitstroom van cliënten te bevorderen. Dat doen we via wekelijkse ‘overlegtafels’. Daarbij geleiden we in een half uur tot wel 6 ‘casussen’ naar de juiste plek. Daarnaast is er de maandelijkse ‘transfertafel’ én  hebben we nu heldere samenwerkingsafspraken vastgelegd. En dit werpt zijn vruchten af: zo hebben we al 115 casussen verdeeld via de overlegtafel Eemland. De transfertafel in Utrecht heeft op dit moment 60 cliënten in overdracht. Daarvan zijn 40 cliënten inmiddels overgedragen.  Anders zaten zij nu nog op zorg te wachten.

Welke afspraken staan er in deze samenwerkingsovereenkomst?
We hebben afgesproken op welke wijze op- en afschaling in de gehele keten kan plaatsvinden. Welke informatie minimaal noodzakelijk is en op welke wijze we omgaan met escalatie. Dit alles continue vanuit het belang van de cliënt. Ook is er een lijst met alle contactpersonen per organisatie. Zo kunnen we snel onderling schakelen. Op deze wijze creëren we in de gehele lijn mogelijkheden voor afstemming op in-, door- en uitstroom. Dat heeft een positief effect op de wachtlijsten.

Twee projectleiders, vanuit Altrecht en GGz Centraal, zorgen ervoor dat het werkt en stimuleren de doorontwikkeling. Dit najaar gaat iedere organisatie aan de slag met de meer gedetailleerde afspraken uit de overeenkomst  We willen vanaf januari 2022 volgens de gemaakte afspraken werken. Bij een juiste werkwijze heeft dit effect op in-, door- en uitstroom. Met meer ruimte op de wachtlijsten en meer cliënten die op tijd de juiste hulp krijgen.

Bron: wegvandewachtlijst.nl

 

Dit bericht is 2028 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail