Subsidieoproepen lokale aanpak verward gedrag 

Facebooktwitterlinkedinmail

verward

28 oktober 2016 – In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ draagt bij aan een sluitende zorgaanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ is aangekondigd in de reactie op de tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam verwarde personen die minister Schippers (VWS) donderdag 29 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Subsidieoproep
De eerste 3 subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ staan online. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 december 2016 om 14.00 uur.Partijen die betrokken zijn bij de lokale opvang, zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag  kunnen binnen deze 3 subsidieoproepen aanvragen indienen voor:

  • experimentele projecten vervoer voor mensen met acuut verward gedrag
  • stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag
  • pilot projecten sluitende aanpak zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag

De subsidieoproepen worden jaarlijks een aantal keer herhaald. Het is daarbij mogelijk om afgewezen subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen.

Informatiebijeenkomsten
Wilt u meer weten over de subsidieoproepen? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten:

  • Vrijdag 4 november 2016 van 10.00 tot 13.00 uur in Zwolle (inloop vanaf 9.30 uur)
  • Maandag 7 november 2016 van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht (inloop vanaf 9.30 uur)
  • Vrijdag 11 november van 10.00 tot 13.00 uur in Eindhoven (inloop vanaf 9.30 uur)

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldformulier. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Actieprogramma
Het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ stimuleert en faciliteert projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor ondersteuning van en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. De lokale aanpak moet domeinoverstijgend, persoonsgericht en gebaseerd op de 9 bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen zijn.

Meer informatie
Online aanmeldformulier informatiebijeenkomsten
Subsidieoproep ‘Experimentele projecten vervoer voor mensen met acuut verward gedrag
Subsidieoproep ‘Stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag
Subsidieoproep ‘Pilot projecten sluitende aanpak verward gedrag
Meer informatie over het Actieprogramma vindt u op deze website.

Bron: vng.nl

Dit bericht is 2507 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail