Subsidie voor radicaal nieuwe benadering van psychische aandoeningen

Facebooktwitterlinkedinmail

2 september 2019 – Naast een Zwaartekrachtsubsidie van 20 miljoen voor onderzoek naar plantenstress, onder penvoerderschap van de UvA, nemen UvA-wetenschappers deel in twee andere consortia die van het Ministerie van OCW een Zwaartekrachtsubsidie van miljoenen ontvangen. De consortia gaan onderzoek doen naar naar de ontwikkeling van hybride intelligentie, een combinatie van kunstmatige en menselijke intelligentie en naar een radicaal nieuwe benadering van psychische aandoeningen.

Het project New Science of Mental Disorders, dat geleid wordt door Maastricht University, ontvangt 19,3 miljoen euro. Vanuit de UvA nemen prof. dr. Merel Kindt, hoogleraar Experimentele klinische psychologie, en prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie, deel in het project.

Wereldwijd lijdt een op de vier volwassenen en een op de tien kinderen aan een psychische aandoening. Psychische aandoeningen veroorzaken aanzienlijk lijden en de beste behandelingen werken bij slechts ongeveer 40 procent van de patiënten. De onderzoekers denken dat psychische aandoeningen bestaan uit dynamische en complexe netwerken van op elkaar inwerkende symptomen. Zij gaan daarom onderzoek doen naar de complexe dynamiek van deze netwerken en naar de transdiagnostische processen die ten grondslag liggen aan de onderlinge samenhang tussen symptomen. Daarnaast willen zij het effect bestuderen van op de individuele patiënt afgestemde interventies op basis van deze netwerken.

Hoofdaanvrager is prof. dr. Anita Jansen (UM). Medeaanvragers zijn, naast Kindt en Wiers: prof. dr. Bernet Elzinga (Universiteit Leiden), prof. dr. Anne Roefs (UM) en prof. dr. Andrea Evers (UL).

Over het programma Zwaartekracht

Het programma Zwaartekracht wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van OCW de onderzoeksgroepen. Met de financiering kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over de disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op.

In totaal ontvangen deze zes consortia een Zwaartekrachtsubsidie. Bij elkaar gaat het om in totaal 113,8 miljoen euro.

Bron: uva.nl

Dit bericht is 6207 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail