Sterke toename van depressie bij kinderen

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorgg

1 oktober 2015 – Psychische problemen bij kinderen zijn in opkomst, maar we moeten ervoor zorgen dat ze niet ten onrechte gediagnosticeerd als gevolg van bezorgde ouders, zo meldt the gaurdian.

Twintig jaar geleden waren depressie en andere psychische stoornissen bij kinderen nog redelijk onbekend. Veel artsen twijfelden aan het bestaan ​​van depressie bij kinderen, omdat ze geloofden dat de kinderen niet over de volwassen psychologische en cognitieve structuur beschikten om dergelijke problemen te ervaren. Depressie bij kinderen is altijd al een moeilijk te begrijpen onderwerp voor zowel de samenleving als de professionals in de gezondheidszorg geweest.  We hebben echter nu te maken met een sterke groei van gediagnosticeerde depressie bij jongeren. Uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Zorg Excellence (Nice) blijkt dat naar schatting 80.000 kinderen in het Engeland lijden aan een ernstige depressie, met inbegrip van 8000 onder de leeftijd van 10 jaar!

Het is moeilijk vast te stellen of deze opwaartse trend het gevolg is van een toename in psychische problemen veroorzaakt door maatschappelijke druk of  het gevolg is van andere factoren zoals gebrek aan voorzieningen in de gezondheidszorg, of factoren die uniek zijn voor het individu zoals gescheiden ouders.

Jonge kinderen worden vaak onterecht aangemeld vanwege angsten en zorgen van de ouders in plaats van de ernst van de problemen ervaren door het kind zelf. Ouders maken vaak hun eigen diagnose en verwijzen hun kind naar een therapie als er niet echt een serieus probleem is. Therapeuten zijn dan meer bezig met het geruststellen van de ouders, dat het om een normaal ontwikkelingsproces gaat,  dan met de behandeling van het kind.

De sociale druk en hoge verwachtingen lijken de opkomst van psychische problemen bij kinderen te stimuleren. De jeugd lijkt meer gestrest dan ooit door de grotere nadruk op de examens en de kwaliteiten, de opkomst van social media en cyberpesten, en het perfecte lichaamsbeeld dat door de media wordt geschetst. Er is een toename van hele jonge meisjes met emotionele problemen veroorzaakt door een verhoogde druk in de media en reclame om een onrealistisch lichaam te bereiken, wat versterkt wordt door de social media. Meisjes van zes zijn al op dieet en het aantal schoolkinderen met een risico op emotionele problemen is sterk gestegen volgens de Journal of Adolescent Health.

Het aantal kinderen dat buiten spelen met vrienden na school is de afgelopen tien jaar snel gedaald omdat ze meer tijd achter hun computers en op social media doorbrengen. Jonge mensen worden gebombardeerd met beelden en advies van beroemdheden over hoe je het “perfecte lichaam” kan bereiken. Deze druk veroorzaken vaak jongeren laag gevoel van eigenwaarde, die kan leiden tot een depressie. Volgens Young Minds lijdt een op de 10 kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 – 16  jaar aan een psychische stoornis. Dat zijn ongeveer drie kinderen in elke klas.

Dus wat kan de gezondheidszorg doen om deze zorgwekkende stijging aan te pakken? Allereerst moet meer aandacht worden besteed aan de aanpak van depressie bij kinderen. Een depressie is echter moeilijk  te diagnosticeren, vooral bij kinderen, en wordt vaak verward met gedrags- of ontwikkelingsvraagstukken en vice versa. Er is echter meer onderzoek nodig om de factoren die de stijging van de verwijzingen veroorzaken te begrijpen en er voor te zorgen dat   kinderen niet te snel worden gediagnosticeerd vanwege de commerciële druk of bezorgde ouders.

Een aantal symptomen van depressie bij kinderen zijn: een neerwaartse trend in de prestaties op school, futloos, geen energie, extreme vermoeidheid, toegenomen agitatie en rusteloosheid, en een algeheel gevoel van waardeloosheid. Er is grote expertise nodig om deze signalen op te pakken en door vroege interventies een potentieel risico op zelfdoding te verminderen.  Volgens ChildLine, werden 34.517 sessies gehouden in 2013/14 met kinderen die spraken over suïcidale gedachten – een stijging van 117% ten opzichte van 2010/11.

De World Health Organisation voorspelt dat in 2030, er meer mensen worden getroffen door een depressie dan enig ander gezondheidsprobleem (pdf). Als dit het geval is, moeten professionals in de gezondheidszorg  beginnen met het aanpakken van de wortels van depressie in de kindertijd, kinderen ondersteunen en erkennen dat hun psychische gezondheid van grote waarde is.

De vraag is of door de huidige decentralisatie van de jeugdzorg en met name de jeugd-ggz de gemeenten in staat zijn met het beperkte budget deze toename op een goede wijze het hoofd kan bieden?

Bron: theguardian.com

Dit bericht is 11720 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail