Steeds meer volwassenen drinken maximaal 1 glas alcohol per dag

Facebooktwitterlinkedinmail

28 mei 2020 – Steeds meer volwassen Nederlanders (41,5% in 2019, 37,5% in 2014) houden zich aan het advies van de Gezondheidsraad: drink geen of maximaal 1 glas alcohol per dag. Toch drinken 6 op de 10 Nederlanders gemiddeld nog altijd meer dan 1 glas alcohol per dag.

In 2019 was 1 op de 12 volwassenen een overmatige drinker. Dat wil zeggen: meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen per week voor mannen. Jongvolwassenen (18-29 jaar) doen dit het vaakst (12,8%). Opvallend is dat dit percentage flink lager is onder de 30-49-jarigen (6,2%), maar onder de 50+ers weer toeneemt naar 8,3%. Van de volwassenen drinkt 8,5% zwaar, namelijk minstens één keer per week op één dag meer dan 4 glazen voor vrouwen en 6 glazen voor mannen. Mannen drinken vaker overmatig of zwaar dan vrouwen.

Evenveel zware drinkers
Overmatig drinken is sinds 2014 licht gedaald, maar het percentage zware drinkers in Nederland blijft schommelen rond de 8 à 9 procent. De doelstelling van het Preventieakkoord is een daling van zowel overmatig als zwaar drinken onder volwassenen naar 5% in 2040.

In de nieuwe infographic van het Expertisecentrum Alcohol staan de kerncijfers over alcoholgebruik in Nederland in 2019. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Daarnaast worden veranderingen in het alcoholgebruik sinds 2014 in kaart gebracht. Er worden verschillende maten van drinken beschreven, zoals voldoen aan het advies van de Gezondheidsraad, overmatig en zwaar drinken.

Wie meer wil lezen over het alcoholgebruik in Nederland kan terecht in het dossier Alcohol in Cijfers op de website van het Expertisecentrum Alcohol. Wie meer wil lezen over het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik, kan terecht in het dossier Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik.

Expertisecentrum Alcohol
Het Expertisecentrum Alcohol is in 2018 opgericht door het Trimbos-instituut met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. In zeer uiteenlopende dossiers is kennis gebundeld die daarbij van belang kan zijn.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 2051 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail