Landelijke studiedag Dubbele diagnose en triple diagnose ( psychiatrie, verslaving en LVB)

Facebooktwitterlinkedinmail
iStockDubbeldiagnose
8 april 2016 – Op 25 mei 2016 vindt in Eindhoven de landelijke studiedag “Dubbel- en triple diagnose: psychiatrie, verslaving en LVB” plaats.

Hulpvragers met een dubbele diagnose hebben gelijktijdig last van een verslaving en een psychiatrische stoornis. Wanneer iemand daar bovenop ook nog een (licht) verstandelijke beperking heeft, spreken we van een triple diagnose.
In Nederland heeft naar schatting 20 tot 50% van de hulpvragers in de GGz naast psychische aandoeningen, ook te maken met verslavingsproblematiek. In de verslavingszorg blijkt circa 60 tot 80% van de cliënten ook te worstelen met psychische problemen. Zulke combinaties tussen psychiatrische stoornissen en problematisch middelengebruik maken de zoektocht naar een effectief en efficiënt ondersteunings- en behandelaanbod gecompliceerd. Professionals proberen immers vaak de relatie tussen psychiatrische problematiek en middelengebruik te vertalen in termen van oorzaak en gevolg. De wederzijdse beïnvloeding speelt echter een primaire rol in signalering, diagnose en behandeling en dat maakt het er bepaald niet gemakkelijk op.
Mensen met een dubbele diagnose kampen vaak met complexe problemen op verschillende leefdomeinen zoals conflicten in de privésfeer en werkeloosheid; depressief, suïcidaal en agressief gedrag; dakloosheid en zorgmijding, evenals opname na escalatie van psychiatrische symptomen.

Een inadequaat- en onvolledig zorgaanbod blijkt in veel gevallen het gevolg, hetgeen onder meer zichtbaar wordt in uitsluiting van cliënten, slechte afstemming in de keten en het verwijzen ‘van het kastje naar de muur’.
De voorliggende vraag is wat je als HBO- of academisch opgeleide hulpverlener kunt doen om een stap dichter bij een sluitend behandelaanbod voor dubbele- en triple diagnose cliënten te komen. Deze vraag staat centraal op deze landelijke studiedag, waar sprekers uit wetenschap en praktijk vanuit het eigen expertise ingaan op de thematiek.
 
Sprekers
Op deze studiedag, die gericht is op HBO- en academisch opgeleide uitvoerend werkers in de GGz, jeugdzorg en (L)VB-zorg, leveren vijf vooraanstaande wetenschappers en praktijkmensen een bijdrage:
  • Arno Mak is ervaringsdeskundig hulpverlener en bestuurder van Vincere GGz. Hij deelt zijn ervaringen als hulpvrager en hoe dat hem gevormd heeft in de manier waarop hij nu als professional en bestuurder omgaat met de dubbel- en triplediagnose problematiek bij anderen;
  • Hester Schoeber is verpleegkundig specialist GGz bij Tactus verslavingszorg. Zij gaat in op het beschikbare klinische behandelaanbod voor mensen met een verslaving, psychiatrische stoornis en een (licht) verstandelijke beperking;
  • Dr. Gert Schout, die als onderzoeker werkzaam is bij het VUmc, promoveerde op een proefschrift over zorgvermijding en zorgverlamming. Hij behandelt in zijn bijdrage “containment”: het beheersbaar houden van complexe situaties rondom dubbel- en triplediagnosepatiënten en het betrekken van hun netwerken;
  • Psychiater Dr. Jannelien Wieland is behandelaar en manager behandelzaken bij Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Zij levert een bijdrage over de herkenning van een laag IQ in de GGz en het ontdekken van een psychiatrisch probleem in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • Frank Valkenburg is hoofd van de ACT-teams van de VOF Dubbele Diagnose: een samenwerkingsverband tussen Novadic Kentron en GGz-Breburg. Hij geeft een doorkijkje in het werkveld van een Dubbele-diagnose ACT-medewerker en het scala van vaardigheden waarover zij moeten beschikken om hun werk goed te kunnen doen.

Accreditatie

Deelnemers verdienen met hun deelname aan deze dag bij- en nascholingspunten voor hun beroepsregister omdat accreditatie is aangevraagd bij onder meer FGzPt, Kwaliteitsregister V&V, NVvP, NIP K&J / NVO-OG, VSR, SRVB, Registerplein en SKJ.

Kortingen en inschrijven

Alle informatie over deze dag, evenals een aanmeldformulier, is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo:

Ook zijn er diverse kortingsmogelijkheden:
  • Wie er op tijd bij is, neemt deel tegen het voordelige vroegboektarief.
  • Wie met een grotere groep collega’s komt, kan zijn of haar werkgever kosten besparen omdat elke vijfde, tegelijk aangemelde, deelnemer uit dezelfde organisatie gratis meedoet aan dit symposium.
  • Studenten zonder werkgever doen mee voor het zeer voordelige studententarief.
  • Bovendien zijn deze kortingen stapelbaar. Dus wie met een groep van vijf collega’s op dezelfde dag inschrijft, terwijl het vroegboektarief geldt, betaalt slechts viermaal het vroegboektarief.
Alle informatie over het symposium is hier te vinden:

Dit bericht is 5083 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail