Het roer moet om in de GGZ!

Facebooktwitterlinkedinmail

geld-lenen

26 mei 2016 – Patiënten, ouders en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden dagelijks geconfronteerd met systeemregels en administratieve handelingen die lang niet allemaal in het belang van de patiënten zijn. De ggz heeft te maken met een web van formulieren, regels, protocollen, richtlijnen en contractafspraken, registraties, controles en verantwoording, rapportages en monitoring.

In 2014 bedroegen de administratieve lasten gemiddeld 18% van de totale kosten van de ggz, in 2016 zijn de kosten opgelopen tot ruim 23%. De totale kosten van administratie in de ggz bedragen nu 1,4 miljard euro per jaar; geld dat niet aan zorg besteed kan worden. Door bezuinigingen in combinatie met de toegenomen administratieve lasten komt de toegankelijkheid van de ggz-zorg voor patiënten onder druk te staan. Daarom moeten de administratieve lasten drastisch verminderen en uitsluitend bestaan uit eenduidige regels die bijdragen aan goede zorg, veiligheid en doelmatigheid. Hiermee kan per jaar 500 miljoen euro bespaard worden. Het roer moet om in de ggz!

 € 500,- MILJOEN PER JAAR KAN TERUG NAAR EFFECTIEVE ZORG

Wat we willen
Er gaat veel gemeenschapsgeld om in de zorg en een goede controle op de besteding ervan is nodig. Maar als controle en verantwoordingsplichten van instellingen doorslaan, leidt dit tot verspilling en gaat premie-en belastinggeld niet naar zorg. En dat is het geval in de geestelijke gezondheidszorg. Wat de aanbieders in de ggz willen, is heel logisch en vanzelfsprekend:

  • onnodige administratieve lasten tot een minimum beperken, door het verminderen en vereenvoudigen van regels;
  • 5% improvisatieruimte op verantwoording en controles. De bewijsvoering van de laatste 5% controles kost onevenredig veel tijd, terwijl deze zorg wel geleverd is. De administratieve onduidelijkheden worden vooral veroorzaakt door de ingewikkeldheid van het systeem en controleregels die met terugwerkende kracht veranderen;
  • het doel van administratieve lasten altijd stevig op de agenda bij bestaand en nieuw beleid. Dat we ons bij elke regel blijven afvragen of de zorg er beter en betaalbaar van wordt;
  • meer samenwerking tussen partijen om richtlijnen, protocollen en verantwoordingseisen te harmoniseren en op elkaar af te stemmen.

De ggz is een sector die zich zeer bewust is van de noodzaak om de zorg betaalbaar en toegankelijk houden te houden. De meerwaarde die geestelijke gezondheidszorg de maatschappij biedt, is bekend. Directe patiëntenzorg moet voorop staan, administratie ondergeschikt en dienend.

Wat levert het op? 
Alleen al de realisatie van de 5% improvisatieruimte op verantwoording en controles levert de branche naar schatting honderden miljoenen euro op per jaar. Geld dat direct aan zorg kan worden besteed.

Oplossing ligt in samenwerking 
Door samenwerking met diverse organisaties (zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, inspecties en toezichthouderes) geloven de ggz-aanbieders dat het roer ook daadwerkelijk om kan. Deze samenwerking wordt de komende tijd actief opgezocht. Vanuit de aanbieders zelf komen ook oplossingen om de lastendruk tot normale proporties terug te brengen. Alles wat niet direct bijdraagt aan patiëntenzorg of niet bijdraagt aan doelmatige zorg, moet geschrapt worden. Daarbij wordt ook gekeken naar wat ggz-aanbieders zelf kunnen doen om de administratieve lasten te verminderen.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 3802 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail