Afspraken over verdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang

Facebooktwitterlinkedinmail

Beschermd_Wonen

Voor 2016 geldt een nieuw historisch verdeelmodel. Met oog op het advies van de commissie Dannenberg en de keuzes die daarover nog gemaakt moeten worden, is besloten om in ieder geval ook voor 2017 het historische model nog te hanteren.

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

In het bestuurlijk overleg is ingestemd met het voorstel van de VNG om 50% van het geld historisch te verdelen en 50% te verdelen volgens de objectieve verdeelmodellen.

  • Voor de Maatschappelijke Opvang betekent dat een bevriezing totdat meer duidelijkheid is over de gevolgen van de veranderingen rond Beschermd Wonen.
  • Voor de Vrouwenopvang betekent dit een eerste stap naar een objectieve verdeling per 2017 zonder uitname voor dit doel voor specifieke gemeenten of instellingen.

Dit voorstel wijkt af van eerdere afspraken. Dit komt doordat een eerder besluit van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn was gebaseerd op de onjuiste aanname dat voor 2016 voor MO en Vrouwenopvang allebei al een eerste stap was gezet. Dat bleek voor de Vrouwenopvang incorrect. Over de verdeling vanaf 2018 geeft de komende septembercirculaire informatie.

Opvang mannelijke slachtoffers

Voor de opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring werd in 2016 een bedrag van € 1,2 miljoen toegevoegd aan de uitkering van de G4 (€ 0,3 miljoen per stad). Besloten is nu deze vorm van opvang beter over het land te verspreiden. Daarom wordt voor 2017 een bedrag van € 0,2 miljoen toegevoegd aan de uitkeringen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Zwolle. (Het totale bedrag blijft gelijk.)

Bron: vng.nl 

Dit bericht is 2288 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail