Reactie MIND op rapport over geweld in de jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

17 juni 2019 – Op 12 juni 2019 bood de Commissie De Winter haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid) aan. Ruim driekwart van de kinderen in instellingen en pleeggezinnen zijn de afgelopen decennia misbruikt, mishandeld of verwaarloosd. Toezichthouders grepen niet in.

MIND is erg geschrokken van het feit dat deze kwetsbare kinderen geen veiligheid en goede zorg is geboden maar dat ze te maken hebben gekregen met fysiek, psychisch en seksueel geweld. Geweld waar zij juist tegen beschermd hadden moeten worden.

Extra zorgelijk is dat de jeugdzorg in Nederland nog steeds niet op orde is. Toen gemeenten per 2015 de verantwoordelijkheid kregen voor de gehele jeugdhulp (inclusief jeugd-ggz) ging dat gepaard met een enorme bezuiniging. Inmiddels is er alweer ruim 4 jaar voorbij en is het aanbod verschraald, worden de wachtlijsten langer en loopt het personeel de instellingen uit. MIND vreest dan ook dat het beeld dat in het rapport van de commissie De Winter geschetst wordt nog steeds actueel is. We vrezen voor de veiligheid van de kinderen die nu in de jeugdzorg zitten.

Begin 2018 is het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de commissie Geweld in de Jeugdzorg een onderzoek gestart naar geweld in specifiek de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. MIND heeft een oproep voor deelname aan het onderzoek verspreidt onder haar achterban. Zodoende hebben 150 oud-cliënten de vragenlijst ingevuld en zijn er 24 oud-cliënten met ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie geïnterviewd.

Lees het volledige rapport

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2667 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail