Onderzoek Wonen, gewoner, gewoonst

Facebooktwitterlinkedinmail

13 juli 2022 –  Bijna 25 jaar geleden namen leden van Ypsilon uit onvrede over de toen bestaande GGZ-voorzieningen, het initiatief om voor hun dierbare met schizofrenie een kleinschalig woon-zorgcomplex op te richten. Sindsdien zijn in vrijwel alle delen van het land door vergelijkbare naasten-initiatieven circa 30 woon-zorgcomplexen opgericht. Deze kleinschalige voorzieningen lijken een succes op basis van ervaringen van bewoners en naasten, maar deze zijn nog nooit onderzocht.

Ypsilon wil graag onderzoeken of de woon-zorgcomplexen geïnitieerd door naasten kwalitatief beter zijn dan de reguliere woonvormen op punten zoals herstel van en zorg voor de bewoners, alsmede de ervaringen en belasting van naasten. Ook willen ze te weten komen welke aspecten precies bijdragen aan herstel en kwaliteit van leven.

Wat houdt het onderzoek in

In de eerste fase van het onderzoek benadert Ypsilon initiatieven en reguliere instellingen van beschermd wonen om te inventariseren welke woonvormen er in Nederland bestaan en welke eigenschappen zij hebben. Daarna gaan ze dieper op het thema in door focusgroepen te organiseren met bewoners, naasten en begeleiders, waarbij ze ook de verschillende invalshoeken van die drie groepen gaan belichten. Op basis van de uitkomsten van de focusgroepen zullen ze een vragenlijstonderzoek uitzetten onder dezelfde drie groepen, om de uitkomsten van de focusgroepen breder te kunnen testen en om de mate van herstel en kwaliteit van leven in kaart te kunnen brengen.

Waarom meedoen?

Door dit onderzoek komt men meer te weten over de effecten op herstel en kwaliteit van leven van wonen in een door naasten geïnitieerde woonvorm voor mensen met psychosegevoeligheid. Zijn ze een succes? Op welk gebied dan? En waarin verschillen ze van meer reguliere woonvormen? De lessen uit het onderzoek legt Ysilon vast in een rapport met aanbevelingen die zowel de bestaande als nieuwe woonvormen helpen om het herstel van hun bewoners en naasten verder te optimaliseren.

Wie kunnen meedoen?

Ypsilon is  op zoek naar bewoners, naasten en begeleiders van woon-zorgcomplexen die opgericht zijn door naasten van mensen met psychotische kwetsbaarheid. Daarnaast vormen ze een controlegroep van bewoners met psychosegevoeligheid van reguliere beschermde woonvormen, hun naasten en woonbegeleiders.

Ben je betrokken bij een door naasten geïnitieerde woonvorm en zijn jullie nog niet aangesloten bij het onderzoek? Neem dan ook zeker contact op!

Ben je geïnteresseerd in deelname of wil je graag meer informatie , neem contact op met arts-onderzoeker Dido Prins via wgg-onderzoek@umcutrecht.nl.

Bron: ypsilon.org

 

 

Dit bericht is 1422 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail