Reactie GGZ Nederland op inspectierapport FPA kliniek Aventurijn

Facebooktwitterlinkedinmail

29 november 2017 – GGZ Nederland herkent de problemen met de personeelstekorten van de forensische psychiatrische afdeling Roosenburg van de kliniek Aventurijn. Personeelsbezetting is een van de genoemde verbeterpunten, blijkt uit het Inspectierapport. Niet alleen de forensische zorg, maar de gehele ggz-sector kampt met personeelstekorten. Het aantal vacatures neemt toe en steeds meer vacatures staan veel langer open. Verwachting is dat de personeelstekorten de komende jaren alleen maar zullen toenemen. In de forensische zorg draagt de negatieve beeldvorming extra bij aan de tekorten.

Personeelstekort is probleem van de hele ggz
Er zijn meerdere oorzaken voor de arbeidsmarktkrapte. De vervanging van het personeel is steeds moeilijker. Er gaan steeds meer mensen met pensioen die onvoldoende vervangen worden door nieuwe werknemers. Daarnaast is er een groeiende vraag naar hbo- en academisch opgeleid personeel. Voor een aantal cruciale functies in de zorg is er een tekort aan personeel: voor psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Voor de medisch wetenschappelijke en gedragswetenschappelijke functies lopen de tekorten op tot 15% en voor verpleegkundigen tot 10%.

Administratieve lastendruk
Daarnaast spelen ook zaken als een negatief imago van de sector mee, veroorzaakt door de hoge administratieve lastendruk. De grote administratieve lastendruk in de ggz leidt niet alleen tot hoge werkdruk, maar ook tot minder werkplezier, omdat het afleidt van het zorginhoudelijk vak. Voor werknemers vormen de grote administratieve lasten- en regeldruk aanleiding om niet (meer) in de sector te werken. Om de lastendruk tegen te gaan is GGZ Nederland de landelijke campagne regelgekte.nl gestart. In de forensische zorg spelen de negatieve beeldvorming over forensische zorg en het intensieve karakter van de werkzaamheden ook mee.

GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte. De personeelstekorten leiden tot een risico voor de continuïteit van de zorg aan ggz-patiënten. Adequate zorgverlening aan ggz-patiënten vraagt voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Dit is voorwaarde voor de continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Deze randvoorwaarde staat onder druk door de oplopende personeelstekorten.

Uitbreiding opleidingscapaciteit
Oplossingen ziet GGZ Nederland in een nieuwe bekostigingsstructuur om de administratieve lastendruk te verminderen, herstel van de beroepstrots en hogere instroom van personeel door uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Specifiek voor de forensische zorgsector pleit de branchevereniging voor een arbeidsmarktcampagne om het beeld van forensische zorg te verbeteren. Daarnaast kunnen extra budgetten helpen om (al dan niet tijdelijk) hogere salarissen te bieden en opleidingsprogramma’s die zijn toegesneden op de forensische zorg te starten.

Inspectierapport FPA Roosenburg

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3120 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail