MIND: Opnieuw toename van dwang in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

29 november 2017 – Uit de gegevens van de Raad van de Rechtspraak blijkt dat in 2016 opnieuw meer dwang plaatsvond. Een slechte toegang en het tekort aan vrijwillige zorg (lange wachtlijsten, weinig bemoeizorg en time-out voorzieningen) dragen bij aan het feit dat mensen eerder in crisis raken en uiteindelijk gedwongen in zorg komen. In vergelijking met het jaar daarvoor vonden er in 2016 weer meer dan 400 acute opnames plaats (IBS). De stijging van iedere maatregel afzonderlijk is te lezen in deze tabel (Pdf)

MIND pleit ervoor dat jaarlijks transparant wordt gemaakt hoeveel dwangmaatregelen er worden toegepast en waar. Dit kan geregeld worden in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nu in ontwikkeling is ten behoeve van de Wet Verplichte GGz.

Het gebrek aan passende tijdige zorg en de lange wachtlijsten leiden ertoe dat helaas steeds vaker dwang wordt toegepast. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Met het jaarlijks openbaar maken van de voornoemde gegevens krijgen we een volledig en transparant beeld, waarmee we kunnen sturen op het binnen de perken houden van het aantal dwangtoepassingen.

Lees hier de brief van MIND aan de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer #AOggz

Bron: platformggz.nl

Dit bericht is 4320 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail