Position paper: aandachtspunten voor effectief gezondheidsbeleid

Facebooktwitterlinkedinmail

5 november 2023 – Het Trimbos-instituut heeft een position paper ‘Omdat álle mensen ertoe doen’ opgesteld over de ontwikkelingen in middelengebruik, mentale gezondheid en de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Met alle maatschappelijke vraagstukken is het van groot belang dat de politiek oog blijft houden voor alle mensen, van jong tot oud, en met name voor kwetsbare groepen.

In de position paper geeft het Trimbos-instituut een aantal aandachtspunten voor effectief gezondheidsbeleid om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen en te bevorderen. Zo wordt uitgelegd dat:

  • Alcoholschade voorkomen en verminderd kan worden door het nemen van beleidsmaatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid van alcohol, het verbieden van alcoholmarketing, het verhogen van de prijs van alcohol én het verlagen van drempels tot vroegsignalering en hulp.
  • Daarnaast vraagt preventie van (problematisch) drugsgebruik om een duurzaam programmatische aanpak, waarin ingezet wordt op implementatie van goed onderbouwde interventies, gericht op de sociale omgeving en specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Dit zou onderdeel moeten zijn van een overkoepelende nationale drugsstrategie. Vanuit Europa is een duidelijke wens dat lidstaten hun drugsbeleid degelijk en systematisch onderbouwen, plannen en evalueren. Nederland blijft hierin achter.
  • Nederland is voor tabaksbeleid een gidsland. Het is nodig dat deze ingeslagen weg verder wordt bewandeld, niet op een slakkengangetje, maar met meer spoed. We bevinden ons in een cruciale fase. Nú hebben we de kans om de beweging richting een Rookvrije Generatie te versnellen. Aanscherping van beleid is cruciaal.
  • Voor een mentaal gezonde samenleving is het nodig om de mentale gezondheid van de gehele bevolking te verbeteren, alsook oog te hebben voor mensen met meer risico op psychische aandoeningen. Er zijn inmiddels bewezen effectieve aanpakken. Cruciaal is in alle beleidsdomeinen aandacht te hebben voor mentale gezondheid. Investeren in mentale gezondheidsbevordering en preventie ligt namelijk voor een groot deel in beleidsdomeinen buiten de gezondheidszorg. Het vraagt niet alleen een aanpak van individuele interventies, maar ook van collectieve oplossingen en aanpassingen in de leefomgeving. Dat vereist dat onderliggende maatschappelijke oorzaken, zoals armoede, prestatiedruk en eenzaamheid, beter worden geadresseerd.

Lees meer hierover in de position paper waar ook zorgen worden geuit en oplossingsrichtingen worden gegeven over de thema’s: ggz, jeugd, (online) gokken en digitale balans.

Omdat álle mensen ertoe doen

Position paper over aandachtspunten voor effectief beleid om de gezondhe...

Bekijk dit product

Bron: trimbos.nl

 

Dit bericht is 696 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail