Kamercommissie zoekt uw ideeën om personeelstekort in de zorg terug te dringen

Facebooktwitterlinkedinmail
4 januari 2019 – Kamerleden willen graag van mensen uit de praktijk horen hoe zij denken dat het personeelstekort het beste kan worden aangepakt. Daarom roept de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervaringsdeskundigen op om mee te denken.

Zo signaleert de Kamercommissie VWS dat het groeiende personeelstekort één van de belangrijke uitdagingen van deze tijd is. “Voor iedereen die iets te maken heeft met zorg en welzijn. Voor ons allemaal. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. Er is  nu al een tekort aan personeel. Een grote last, of het nu in de thuiszorg is, of in de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg of in de ziekenhuizen, overal staat het werk onder druk door te weinig mensen. Als we geen actie ondernemen dreigt over enkele jaren bovendien een nog veel groter tekort, van wel 100 tot 125 duizend medewerkers in 2022. De Tweede Kamer wil daarom de vinger aan de pols houden bij de inzet die het kabinet hierbij doet. Daarvoor vragen we ook uw hulp.”

Actieprogramma gestart

Er zijn al maatregelen getroffen: “Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen en een landelijke campagne moeten er toe leiden dat het personeelstekort in de zorg worden aangepakt. Dit staat in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ dat het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sommige plannen daarin zijn al van start gegaan, zoals de landelijke wervingscampagne voor meer personeel en het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen.”

Voorbeelden uit de praktijk

Maar Kamerleden willen ook graag van deskundigen en mensen uit de praktijk horen wat gedaan kan worden om de arbeidsmarktproblemen in de zorg het hoofd te bieden. “We hebben een aantal betrokkenen en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om op maandag 28 januari 2019 in een rondetafelgesprek hun verhaal te doen. De Kamercommissie wil echter ook degenen die niet aan tafel zitten, maar wél goede voorbeelden hebben van hoe je met personeelstekorten om kunt gaan, uitnodigen hun ervaringen te delen. Dat geeft ons, in aanvulling op het rondetafelgesprek, een completer beeld van de mogelijkheden om iets te doen aan de arbeidsmarktproblematiek.”

Uw goede ideeën

Werkt u in de zorg en heeft u een illustratief praktijkvoorbeeld van hoe het tekort aan personeel kan worden opgevangen of verkleind? Vul dan hier het formulier in. U hebt tot en met donderdag 10 januari 2019 om uw ervaringen en ideeën in te sturen.

Bron: tweedekamer.nl

Dit bericht is 3177 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail