Psychiaters, psychologen en cliënten dagen de NZA voor de rechter

Facebooktwitterlinkedinmail

9 oktober 2023 – In februari 2023 kondigden behandelaren en cliënten in de GGZ een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. De coalitie van eisers is verenigd onder de naam ‘Vertrouwen in de GGZ’ en bestaat uit psychiaters, psychologen en cliënten in de GGZ. LOC Waardevolle Zorg, het Platform Burgerrechten en Stichting KDVP hebben zich als organisatie aangesloten bij de eisers. 

Verzoek voorlopige voorziening
Onlangs dagvaardde Vertrouwen in de GGZ de Nederlandse Zorgautoriteit wegens haar plan om intieme vragenlijsten op te eisen uit de spreekkamer van psychologen en psychiaters. Daarbij verzocht de advocaat van Vertrouwen in de GGZ, mr. Anton Ekker  de rechtbank  om een zogeheten voorlopige voorziening. Als dit verzoek wordt toegekend, zal de rechtbank de verplichte aanlevering van de vragenlijsten stopzetten totdat er een definitieve uitspraak is gedaan over de rechtmatigheid van dit plan.

Zitting 29 september 2023
Op 29 september 2023 vond de zitting plaats in de rechtbank in Utrecht. Aan de oproep die Vertrouwen in de GGZ eerder deed om de zitting bij te wonen om steun te betuigen aan deze actie, was duidelijk gehoor gegeven. De rechtbank heeft zelfs een tweede zaal vrij moeten maken, met een videoverbinding, om al het publiek de kans te geven de zitting te kunnen volgen. Namens Balans was Karin Kooreman bij de zitting aanwezig.

Wachtlijsten & Zorgvraagtypering
Tijdens de zitting gaf de NZa aan dat zij de gevraagde gegevens nodig hebben voor het ontwikkelen van een ‘zorgvraagtypering’. Volgens de NZa zou een dergelijk instrument het ‘gesprek tussen zorgverleners en zorgverzekeraars’ vergemakkelijken. Wat een positieve invloed zou hebben op de wachtlijsten. Die volgens de NZa vooral zouden ontstaan doordat behandelaren/instellingen zich richten op lichte problematiek en mensen met ‘complexe’ problemen niet ‘in zorg’ nemen. Maar is dit wel de echte, dan wel grootste oorzaak voor de wachtlijsten? Uit welk onderzoek blijkt dat? En waar is bijvoorbeeld de invloed van de lockdowns, de grote financiële nood, de woningnood en andere problemen in onze maatschappij op dit moment? En áls deze ‘zorgvraagtypering’, al zou gaan werken, is dan de enorme inbreuk op de privacy van zoveel mensen wel te rechtvaardigen?

Uitspraak op 1 november 2023
Over deze, en andere vragen gaat de rechter zich de komende weken buigen. Op 1 november 2023 volgt de uitspraak over de voorlopige voorziening. Daarna is de zaak nog niet afgedaan. Balans wacht de uitspraak met spanning af en houdt jullie uiteraard op de hoogte via hun website en social media kanalen. Wil je de actie ‘vertrouwen in de GGZ’ ook steunen? Mail dan naar: contact@vertrouwenindeggz.nl

Steun van Balans
Balans steunt deze actie volledig. Want het recht op privacy van ouders en kinderen in zorg en het onderwijs wórdt al regelmatig met voeten getreden. Het verplichten van delen van gevoelige persoonsgegevens door de NZa, waarmee voorbij wordt gegaan aan het beroepsgeheim, het recht op privacy van de patiënt en de vertrouwensrelatie tussen behandelaren en cliënten, vindt Balans een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het hele onderwerp raakt natuurlijk ook aan de campagne ‘Privacy een zaak van ouders!?’, waarin Balans informatie geeft over privacy en onderzoek doen door middel van 2 enquêtes. Heb jij ze al ingevuld? Zo niet, doe dat dan alsnog!

Bron en meer informatie:  balansdigitaal.nl

Dit bericht is 981 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail