Preventie van een eerste psychose is kosteneffectief

Facebooktwitterlinkedinmail

geld brein psychose

11 april 2016 – Preventieve psychiatrie is in opkomst. Wie risico’s vroegtijdig opspoort, helpt problemen te voorkomen voordat deze ontstaan. Pro-actief op zoek gaan en ingrijpen verbetert gezondheid en beperkt zorgkosten. Dit werd bevestigd in een onderzoek aan de VU naar een interventie voor jongeren met een verhoogde kans op psychose.

Voorkómen van een eerste psychose had een grote impact op gezondheid en verdiende zichzelf bovendien terug in de vorm van minder zorgkosten. Bij het Trimbos-instituut verzorgden we de analyse van de kosteneffectiviteit.

Vraag

Wat is de kosteneffectiviteit en wat is de kostenutiliteit van het pro-actief voorkómen van eerste psychose?

Aanpak

Minder psychoses en een hogere kwaliteit van leven, dat is de doelstelling. Maar hoeveel kost het om de interventie (cognitieve gedragstherapie) aan te bieden en extra gezondheid te genereren? Die vraag werd beantwoord door vier jaar lang zowel de gezondheid als de kosten te monitoren, nadat jongeren een interventie ontvingen, gericht op het voorkomen van psychose. Zo konden ook eventuele kostenbesparingen in kaart worden gebracht.

Resultaat

Het detecteren van personen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose en het vervolgens aanbieden van cognitieve gedragstherapie, leidt tot een halvering van het aantal mensen dat een psychose ontwikkelt. Dat concludeerde het onderzoeksteam onder leiding van Mark van der Gaag van de VU. De interventie verdiende zichzelf direct terug en leidde daarmee tot een vermindering in de totale zorgkosten. De aanpak heeft dus een grote impact op de gezondheid, en leidt bovendien tot een kostendaling. Na vier jaar blijven de effecten nog steeds behouden. Dat duidt erop dat er niet slechts sprake is van uitstel, maar dat psychoses daadwerkelijk worden voorkómen.

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 3413 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail