ontstaan van ADHD, aandachtsproblemen , ADHD, kinderen met ADHD, mindfulness, ADHD, gedragstherapie

16 augustus 2021 – De meeste kinderen met de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) ontgroeien de stoornis niet, zoals algemeen wordt aangenomen. Het manifesteert zich in de volwassenheid op verschillende manieren en neemt gedurende het hele leven toe en af, volgens een onderzoek dat op 13 augustus in het American Journal of Psychiatry is…

19 januari 2018 – Voor honderdduizenden mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het leven erg ingewikkeld geworden. Tot voor kort kregen de meeste gehandicapten alle zorg en ondersteuning die zij nodig hadden vanuit één wet: de Awbz. Inmiddels zit nog maar een kwart van de oorspronkelijke Awbz-groep in de Wet langdurige zorg. Het overgrote…